ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАШТВО

 

У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган општине је и Општинско правобранилаштво.

Рад Општинског правобранилаштва уређен је и Одлуком о општинском правобранилаштву општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'', бр. 17/14 и 17/17).

 Општински правобранилац:

  • руководи радом Правобранилаштва;
  • доноси годишњи распоред послова и задатака, као и друга акта од значаја за несметан рад и функционисање органа;
  • одговара за свој рад и рад Правобранилаштва Скупштини општине и Општинском  већу;
  • предузима правне радње и користи правна средсатва пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса општине, њених органа и организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета општине;
  • предузима потребне мере ради споразумног решавања спорног односа, у складу са законом;
  • даје правна мишљења у вези правних послова органима чије имовинске интересе и права заступа;
  • обавља и друге послове утврђене Одлуком о општинском правобранилаштву, као и послове и по налогу председника општине, Општинског већа и Скупштине општине. 

 

Општински правобранилац општине Ћићевац је Јелена Здравковић, дипл. правница.

 

Корисни линкови

 

javno dostavljanje

plan razvoja

 

energetski ugrozen kupac

 

izbori

 

izbori

mduls

portal_preduzetnistva

eGradjanin

Ukidanje pecata

Ковид-19 вакцинација

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top