Конкурси

Број Назив Рок Документација
464-9/23-02
Решење о расписивању огласа ради отуђења из јавне својине локал бр.15 и стан бр.7 зграда
----------
 1. Решење о расписивању огласа ради отуђења из јавне својине локал бр.15 и стан бр.7 зграда.pdf
454-2/24-03
Решење о расписивању огласа за отуђење непокретности КО Појате
----------
 1. Решење о расписивању огласа за отуђење непокретности КО Појате.pdf
66-2/24-02
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2025.ГОДИНУ
----------
 1. Obrazac br.01 -Predlog godišnjih programa-2025.docx
 2. Obrazac 2.doc
 3. Obrazac 3.doc
 4. Obrazac br.13 - Izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.docx
 5. Јавно обавештење - СПОРТ 2025..pdf
404-16/24-01
Јавни конкурс за удружења и нво у области културе
----------
 1. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења у области кулутре.docx
 2. Prijavni obrazac.doc
 3. Obrazac narativnog budzeta projekta.doc
 4. Obrazac za pisanje predloga projekata.doc
 5. Obrazac budzeta projekta.xls
 6. Model izjave da sredstva nisu na drugi nacin obezbedjena.docx
 7. Modl izjave o nepostojanju sukoba interesa.docx
 8. Јавни конкурс за удружења у области културе.pdf
404-15/24-01
Јавни конкурс за удружења и нову у области борачко-инвалидске заштите
----------
 1. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења у области борачко инвалидскe заштитe.docx
 2. Obrazac za pisanje predloga projekata.doc
 3. Prijavni obrazac.doc
 4. Obrazac narativnog budzeta projekta.doc
 5. Modl izjave o nepostojanju sukoba interesa.docx
 6. Obrazac budzeta projekta.xls
 7. Model izjave da sredstva nisu na drugi nacin obezbedjena.docx
 8. Јавни конкурс за удружења у области борачко-инвалидске заштите.pdf
404-14/24-01
Јавни конкурс за удружења и нво у области друштвене бриге о деци и младима
----------
 1. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења у области друштвенe бриге о деци и младима.docx
 2. Obrazac za pisanje predloga projekata.doc
 3. Prijavni obrazac.doc
 4. Obrazac budzeta projekta.xls
 5. Obrazac narativnog budzeta projekta.doc
 6. Modl izjave o nepostojanju sukoba interesa.docx
 7. Model izjave da sredstva nisu na drugi nacin obezbedjena.docx
 8. Јавни конкурс за удружења у области друштвене бриге о деци и младима.pdf
404-13/24-01
Јавни конкурс за удружења и нво у области животне средине
----------
 1. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења у области заштита животне средине.docx
 2. Prijavni obrazac.doc
 3. Obrazac narativnog budzeta projekta.doc
 4. Obrazac za pisanje predloga projekata.doc
 5. Modl izjave o nepostojanju sukoba interesa.docx
 6. Obrazac budzeta projekta.xls
 7. Model izjave da sredstva nisu na drugi nacin obezbedjena.docx
 8. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења у области заштита животне средине.docx
404-12/24-01
Jавни конкурс за удружења и нво у области заштите животињa
----------
 1. Modl izjave o nepostojanju sukoba interesa.docx
 2. Јавни конкурс за удружења у области заштите животиња.pdf
 3. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења у области заштите животиња.docx
 4. Prijavni obrazac.doc
 5. Obrazac narativnog budzeta projekta.doc
 6. Obrazac za pisanje predloga projekata.doc
 7. Obrazac budzeta projekta.xls
 8. Model izjave da sredstva nisu na drugi nacin obezbedjena.docx
101-1/24-01
Јавни позив за учешће у јавној расправи - ЛАПЗ 2024-2026
----------
 1. Izvestaj o javnoj raspravi.pdf
 2. Локални акциони план запошљавања за 2024 2025 и 2026 .docx
 3. Јавни позив за учешће у јавној расправи - ЛАПЗ 2024-2026.pdf
08-1/24-04
Јавни конкурс за финансирање цркава и верских заједница у 2024. години
----------
 1. Одлука о додели средстава-цркве и верске заједнице, 2024..pdf
 2. Јавни конкурс за финансирање цркава и верских заједница у 2024. години.pdf
 3. Јавни конкурс за финансирање цркава и верских заједница у 2024. години.doc
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top