Конкурси

Број Назив Рок Документација
404-16/24-01
Јавни конкурс за удружења и нво у области културе
----------
 1. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења у области кулутре.docx
 2. Prijavni obrazac.doc
 3. Obrazac narativnog budzeta projekta.doc
 4. Obrazac za pisanje predloga projekata.doc
 5. Obrazac budzeta projekta.xls
 6. Model izjave da sredstva nisu na drugi nacin obezbedjena.docx
 7. Modl izjave o nepostojanju sukoba interesa.docx
 8. Јавни конкурс за удружења у области културе.pdf
404-15/24-01
Јавни конкурс за удружења и нову у области борачко-инвалидске заштите
----------
 1. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења у области борачко инвалидскe заштитe.docx
 2. Obrazac za pisanje predloga projekata.doc
 3. Prijavni obrazac.doc
 4. Obrazac narativnog budzeta projekta.doc
 5. Modl izjave o nepostojanju sukoba interesa.docx
 6. Obrazac budzeta projekta.xls
 7. Model izjave da sredstva nisu na drugi nacin obezbedjena.docx
 8. Јавни конкурс за удружења у области борачко-инвалидске заштите.pdf
404-14/24-01
Јавни конкурс за удружења и нво у области друштвене бриге о деци и младима
----------
 1. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења у области друштвенe бриге о деци и младима.docx
 2. Obrazac za pisanje predloga projekata.doc
 3. Prijavni obrazac.doc
 4. Obrazac budzeta projekta.xls
 5. Obrazac narativnog budzeta projekta.doc
 6. Modl izjave o nepostojanju sukoba interesa.docx
 7. Model izjave da sredstva nisu na drugi nacin obezbedjena.docx
 8. Јавни конкурс за удружења у области друштвене бриге о деци и младима.pdf
404-13/24-01
Јавни конкурс за удружења и нво у области животне средине
----------
 1. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења у области заштита животне средине.docx
 2. Prijavni obrazac.doc
 3. Obrazac narativnog budzeta projekta.doc
 4. Obrazac za pisanje predloga projekata.doc
 5. Modl izjave o nepostojanju sukoba interesa.docx
 6. Obrazac budzeta projekta.xls
 7. Model izjave da sredstva nisu na drugi nacin obezbedjena.docx
 8. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења у области заштита животне средине.docx
404-12/24-01
Jавни конкурс за удружења и нво у области заштите животињa
----------
 1. Modl izjave o nepostojanju sukoba interesa.docx
 2. Јавни конкурс за удружења у области заштите животиња.pdf
 3. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења у области заштите животиња.docx
 4. Prijavni obrazac.doc
 5. Obrazac narativnog budzeta projekta.doc
 6. Obrazac za pisanje predloga projekata.doc
 7. Obrazac budzeta projekta.xls
 8. Model izjave da sredstva nisu na drugi nacin obezbedjena.docx
101-1/24-01
Јавни позив за учешће у јавној расправи - ЛАПЗ 2024-2026
----------
 1. Izvestaj o javnoj raspravi.pdf
 2. Локални акциони план запошљавања за 2024 2025 и 2026 .docx
 3. Јавни позив за учешће у јавној расправи - ЛАПЗ 2024-2026.pdf
08-1/24-04
Јавни конкурс за финансирање цркава и верских заједница у 2024. години
----------
 1. Одлука о додели средстава-цркве и верске заједнице, 2024..pdf
 2. Јавни конкурс за финансирање цркава и верских заједница у 2024. години.pdf
 3. Јавни конкурс за финансирање цркава и верских заједница у 2024. години.doc
454-7/24-04
Конкурс за удружења и невладине организације
----------
 1. ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊА.pdf
642-1/24-01
Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години
----------
 1. Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања, Образац 1А.doc
 2. Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1) (1).docx
 3. Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у обла.pdf
 4. Образац за пријавау за члана комисије (Образац 3) (1).docx
 5. Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2).doc
 6. Конкурс-медији - 2024.doc
 7. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијског садржај.pdf
 8. Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6) (1).docx
 9. Изјава о реализовању планираних активности (Образац 7) (1).docx
 10. Буџет пројекта и финасијски извештај(Образац 1, Образац 1а и Образац 2) (1).xls
 11. Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4).docx
 12. Oдлука о расподели средстава за суфинансирање пројеката у облас.pdf
217-3/24-01
Јачање отпорности на природне катастрофе и унапређење стратегија приправности – ПРЕПС
----------
 1. Приручник за доделу МГ - Ћићевац.pdf
 2. Пријавни формулар за МГ.doc
close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top