Обавештење медија о сузбијању одраслих форми комараца    -    Обавештење медија о сузбијању одраслих форми комараца    -    Променa термина одржавања јавне седнице комисије за јавни увид и продужетка трајања јавног увида у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-НИШ    -    ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРОДИЉАМА О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА  ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ КОНАЧНОГ И ПРАВНОСНАЖНОГ РЕШЕЊА    -    Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Ниш    -    Обавештење за грађање - бесплатна правна помоћ    -    Нацрт измене и допуне ППППН инфарструктурног коридора ауто пут Е-761, Појате- Прељина    -    Увид у Јединствени бирачки списак    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ    -    РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СТАЛАЋ – КРАЉЕВО    -   
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРОДИЉАМА О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА  ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ КОНАЧНОГ И ПРАВНОСНАЖНОГ РЕШЕЊА ОБАВЕШТЕЊА 08.04.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРОДИЉАМА О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА  ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ КОНАЧНОГ И ПРАВНОСНАЖНОГ РЕШЕЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Служба дечије заштите

 

                                                                                                   37210 Ћићевац

                                                                                          Ул. Карађорђева бр. 106

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРОДИЉАМА О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА

 ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ КОНАЧНОГ И ПРАВНОСНАЖНОГ РЕШЕЊА

 

 

            Имајући у виду Одлуку Уставног суда Републике Србије бр. IУз-60/2021 oбјављену у „Службеном гласнику РС”, бр. 11/24 од 14.02.2024. године и којом је измењен члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом, обавештавају се породиље са територије општине Ћићевац којима је основица накнаде зараде утврђивана за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, да могу поднети захтев за измену коначног и правоснажног решења, с тим што би се основица накнаде зараде утврђивала за последњих 18 месеци које претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства.

 

            Породиље којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену решења које је коначно и правоснажно.

 

            Крајњи рок за подношење захтева је 14. август 2024. године.

 

            На основу измењених решења извршиће се исплата припадајућих износа накнаде зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.

 

            Захтев за измену решења, подноси се у Служби дечије заштите Општинске управе општине Ћићевац, канцеларија број 12, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 сати или се шаље поштом на адресу: Општинска управа општине Ћићевац - Одсек за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове- Послови финансијске подршке породици са децом, ул. Карађорђева бр. 106, 37210 Ћићевац.

 

Уз уредно попуњен и потписан образац захтева, неопходно је приложити:

  • Очитану личну карту и
  • Фотокопију картице текућег рачуна

 

            Одсек за друштвене делатности, скупштинске, опште и заједничке послове

Корисни линкови

 

javno dostavljanje

plan razvoja

 

energetski ugrozen kupac

 

izbori

 

izbori

mduls

portal_preduzetnistva

eGradjanin

Ukidanje pecata

Ковид-19 вакцинација

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top