Променa термина одржавања јавне седнице комисије за јавни увид и продужетка трајања јавног увида у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-НИШ    -    ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРОДИЉАМА О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА  ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ КОНАЧНОГ И ПРАВНОСНАЖНОГ РЕШЕЊА    -    Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Ниш    -    Обавештење за грађање - бесплатна правна помоћ    -    Нацрт измене и допуне ППППН инфарструктурног коридора ауто пут Е-761, Појате- Прељина    -    Увид у Јединствени бирачки списак    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ    -    РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СТАЛАЋ – КРАЉЕВО    -    ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗГРАДЊУ ТУНЕЛА 4 СА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА НА ТРАСИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СТАЛАЋ-ЂУНИС, НА ТЕРИТОРИЈИ К.О. ТРУБАРЕВО, К.О. МОЈСИЊЕ И К.О. БРАЉИНА, ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ    -    ПОЧИЊЕ ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ    -   
ПОЧИЊЕ ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ ОБАВЕШТЕЊА 15.09.2023

ПОЧИЊЕ ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

ПОЧИЊЕ ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

Данас је почело подношење захтева за привремено прикључење незаконито изграђених објеката на електроенергетску као и на водоводну мрежу.

Рок за подношење пријава је 30 календарских дана, односно трајаће до 15. октобра. 

За све информације и подношење пријава, грађани се могу обратити одсеку за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове.

Привремени прикључак могућ је за власнике стамбених објеката и станова који су изградњом, односно куповином, трајно решавали своје стамбено питање, што подразумева да у свом власништву имају само стамбени објекат или стан који је предмет прикључења.

Подносиоци захтева могу имати у власништву више објеката друге намене, али не и више објеката намењених становању.

Корисни линкови

 

javno dostavljanje

plan razvoja

 

energetski ugrozen kupac

 

izbori

 

izbori

mduls

portal_preduzetnistva

eGradjanin

Ukidanje pecata

Ковид-19 вакцинација

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top