Променa термина одржавања јавне седнице комисије за јавни увид и продужетка трајања јавног увида у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-НИШ    -    ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРОДИЉАМА О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА  ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ КОНАЧНОГ И ПРАВНОСНАЖНОГ РЕШЕЊА    -    Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Ниш    -    Обавештење за грађање - бесплатна правна помоћ    -    Нацрт измене и допуне ППППН инфарструктурног коридора ауто пут Е-761, Појате- Прељина    -    Увид у Јединствени бирачки списак    -    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПЕСКА И БЕТОНСКУ БАЗУ У ЛУЧИНИ    -    РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СТАЛАЋ – КРАЉЕВО    -    ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗГРАДЊУ ТУНЕЛА 4 СА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА НА ТРАСИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СТАЛАЋ-ЂУНИС, НА ТЕРИТОРИЈИ К.О. ТРУБАРЕВО, К.О. МОЈСИЊЕ И К.О. БРАЉИНА, ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ    -    ПОЧИЊЕ ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ    -   
Акциони план расељавања - Пруга Београд Ниш ОБАВЕШТЕЊА 10.10.2022

Акциони план расељавања - Пруга Београд Ниш

АРП Сталаћ Ђунис јули 2022

Сажетак АПР Сталаћ Ђунис

 

Република Србија последњих година улаже у обнову и развој делова железничке мреже широм земље. У овом тренутку Инфраструктура железнице Србије а.д. ради на обезбеђивању кредитног финансирања за реконструкцију железничке пруге Београд – Ниш, од међународних финансијских институција.

У оквиру железничке пруге Београд-Ниш, деоница Сталаћ - Ђунис је одређена као приоритетна деоница којој је потребна санација. Ова деоница је за потребе изградње подељена на два дела. Први део (секција 1) се односи на изградњу једног тунела, дужине од око 3,3 км и приступних путева, док се други део (секција 2) односи на све остале радове на овој деоници. На секцији 1 се већ одвијају почетни радови и она није предмет Акционог плана расељавања, који се односи само на секцију 2, за коју ће Инфраструктура железнице тек изабрати Извођача који ће урадити главни пројекат, а потом га извести.

Између Сталаћа и Ђуниса ће се једноколосечна пруга заменити двоколосечном, и спровести модернизација пруге. Главне компоненте пројекта су следеће:
    • Изградња двоколосечне пруге за брзине до 160 км/х;
    • Изградња надземног контактног вода, сигнално-сигурносних и телекомуникационих инсталација;
    • Изградња тунела, мостова и вијадукта;
    • Модернизација железничких станица;
    • Уклањање пружних прелаза у нивоу пута;
    • Демонтажа постојеће једноколосечне пруге на деловима деонице од Сталаћа до Ђуниса где је планирана њена замена двоколосечном пругом.

Укупна дужина нове трасе биће око 17,7 км (приближно 5 км краће од постојеће трасе). Железничка инфраструктура ће у просеку имати укупну ширину од 14 м, међутим то варира на неким локацијама због локалне топографије и усека. Железнички коридор ће бити ограђен. У оквиру израде пројекта планирана је реорганизација неких од постојећих саобраћајница и изградња нових приступних путева, а ове измене су такође дефинисане идејним пројектом и обухваћене Акционим планом расељавања.

Корисни линкови

 

javno dostavljanje

plan razvoja

 

energetski ugrozen kupac

 

izbori

 

izbori

mduls

portal_preduzetnistva

eGradjanin

Ukidanje pecata

Ковид-19 вакцинација

close

Притисните "ЕНТЕР" за претрагу или "ЕСЦ" да бисте затворили прозор.

top