У току је пролећно уређење јавних површина

Комунално предузеће „Развитак“ организовало је посао чишћења градског гробља и зона у центру града.