Предузимају се мере за побољшање стања у пољопривреди

Током прошле године евидентирано је сво пољопривредно земљиште и на тај начин створене су могућности за закуп земљишта.