O B A V E Š T E NJ E !

Uprava za trezor, filijala Kruševac će, u okviru upravnih dana, u Ćićevcu obavljati poslove iz delokruga rada Ministarstva finansija – Uprava za trezor, i to:
– poslove registracije novih i obnove registracija već postojećih poljoprivrednih gazdinstava;
– izdavanje potvrda o aktivnom statusu i izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava;
– potvrde potrebne za overu zdravstvenih knjižica.
Kancelarija Uprave za trezor nalazi se u prizemlju zgrade Narodne biblioteke u Ćićevcu. Radno vreme kancelarije je svakog radnog dana od 7.30 – 15.30 h.