Контакт

Општинска управа општине Ћићевац

Карађорђева 106, 37210 Ћићевац
Телефон: 037/811-260, 811-178
Матична служба Ћићевац: 811-828, МК Сталаћ: 806-101
Факс: 037/811-260
Електронска пошта: socicevac@ptt.rs
kabinetcicevac@gmail.com
Сајт: www.cicevac.rs
Радно време: 07:00 – 15:00h

Јавна предузећа и установе

ЈКСП „Развитак“ Ћићевац

Ул. Светог Саве 2
Тел. 037/811-137; 811-384; 812-971
Електронска пошта: jksprazvitak@gmail.com
Радно време: 07:00 – 15:00 h

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу – ЈП Ћићевац

Ул. Карађорђева 106
Тел. 037/811-804
Радно време: 07:00 – 15:00h

ЈП Радио „Ћићевац“

Ул. Карађорђева 108
Тел. 037/811-321
Радно време: 07:00 – 22:00h

Центар за социјални рад за општине Ћићевац и Варварин

Ул. Св. Саве 19
Tel. 037/811-361
Електронска пошта: czsrcicevac@ptt.rs
csr_varvarin@ptt.rs

Народна библиотека Ћићевац

Ул. Карађорђева 108
Тел. 037/ 811-117; 811-763
Електронска пошта: bibliotekacicevac@gmail.com
Радно време: 07:00 – 20:00h

Предшколска установа „Дечји вртић“ Ћићевац

Ул. Доситеја Обрадовића 3
Тел. 037/811-354
Електронска пошта: decijivrticcicevac@open.telekom.rs
Радно време: 06:00 – 16:00h

Спортски центар Ћићевац

Ул. Ђуре Даничића бб
Тел. 037/811-795; 812-123
Радно време: 07:00 – 00:00h

Школе

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Ћићевац

Ул. Ђуре Даничића 6
Тел. 037/811-761
Електронска пошта: dositejkrusevac@open.telekom.rs

Основна школа „Војвода Пријезда“ Сталаћ

Тел. 037/806-105

Економско-трговинска школа Крушевац – Одељење у Ћићевцу

Тел. 037/811-367

Републичке службе

Пореска управа

Тел. 037/811-670; 811-669; 811-668

Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности

Тел. 037/811-348

Орган за прекршаје

Тел. 037/811-169

Полицијска станица

Тел. 037/ 811-079

Ватрогасна јединица

Тел. 037/811-448

Штаб за ванредне ситуације

Тел. 037/811-138

Електродистрибуција

Тел. 037/811-109; 811-639

Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србије“

Тел. 037/811-175; 811-409

Национална служба за запошљавање – Испостава Ћићевац

Тел. 037/811-293;
факс: 037/811-281

Фонд ПИО

Тел. 037/811-432

Здравство

Дом здравља

Тел. 037/811-343; 811-599; 813-453

Амбуланта Сталаћ

Тел. 037/806-104

Црвени крст

Тел. 037/811-051

Републички фонд за здравствено осигурање
Филијала за Расински округ Крушевац – Испостава Ћићевац

Тел. 037/811-114

Апотека „Света Петка“

Тел. 037/811-187

Апотека „Свети Ђорђе“

Тел. 037/812-830

Јавни превоз

Аутобуска станица Ћићевац

Тел. 037/811-177

Железничка станица Ћићевац

Тел. 037/811-130

Железничка станица Сталаћ

Тел. 037/806-261

Банке

Интеса

Тел. 037/812-072

Комерцијална банка

Тел. 037/811-014; 811-990

Управа за трезор

Тел. 037/811-390