Комунална инспекција

30.01.2019.

Годишњи_извештај_за_2018._годину

Годишњи_извештај_за_2018._годину

15.01.2019.

ПЛАН_инспекцијског_надзора_за_2019.

ПЛАН_инспекцијског_надзора_за_2019.

05.02.2018.

Годишњи_извештај_за_2017._годину
Годишњи_извештај_за_2017._годину

16.01.2018.

ПЛАН_инспекцијског_надзора_за_2018. (2)
ПЛАН_инспекцијског_надзора_за_2018. (2)

01.03.2017.

1.РАДНО ВРЕМЕ

1. Radno vremen-KL 1-Za ugostiteljske objekte
2. Radno vreme KL 2-za trgovinske objekte

2.ПИЈАЦЕ

1. Pijace-KL 1-Upravljanje
2. Pijace-KL 2-Obaveze korisnika

3.ОГЛАШАВАЊЕ

2. Oglasavanje-KL 2-Zabranjene radnje

4.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

5.КОМУНАЛНИ РЕД

1. Komunalni red-Spoljni delovi zgrade
2. Komunalni red- -uredjenost povrsina
2. Komunalni red-KL 2-Povrsine oko zgrade i ograde
4. Komunalni red-KL 4-Ostavljanje vozila i stvari
5. Komunalni red-KL 5-Objekti, ure-Љaji, oprema
6. Komunalni red-KL 6-Prodaja robe
7. Komunalni red-KL 7-Uklanjanje snega i leda

6.КАНАЛИЗАЦИЈА

1. Kanalizacija-KL 1-Obaveze vrsioca komunalne delatnosti
5. Kanalizacija-KL 5-septicke jame-korisnik
6. Kanalizacija-KL 6-SepticЇke jame-za preduze-Єe
8. Kanalizacija-KL 8-Obaveze komunlanog preduzeca
9. Kanalizacija-KL 9-Obaveze korisnika
7.ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВШИНЕ

1. Javne zelene povrsine-KL 1-Obaveze vrsioca komunalne delatnosti
2. Javne zelene povrsine-KL 2-Odrzavanje zelenih povrsina
3. Javne zelene povrsine-KL 3-Zastita

8.ГРОБЉА

1. Groblja-KL 1-Odrzavanje groblja
3. Groblja-KL 3-Obaveze korisnika grobnog mesta
4. Groblja-KL 4-Zabrane

9. ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

1. Drzanje zivotinja-KL 1-Drzaanje zivotinja
2. Drzanje zivotinja-KL 2-Drzanje kucnih ljubimaca
3. Drzanje zivotinja-KL 3-Delatnost zoohigijene
5. Drzanjeanje zivotinja-KL 5-izvodjenje kucnih ljubimaca

10.БАЛОН ХВАЛА И УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ

1. Balon hala-KL 1
1. Basta ugostiteljskog objekta-KL 1

27.01.2017.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 2016.ГОДИНУ
27.01.2017.
ИЗМЕНА ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
28.10.2016.
ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
planradainspekcija-1

28.10.2016.
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ СЛУЖБЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ:

1. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ:
1-javne-zelene-povrsine-obaveze-vrsioca-komunalne-delatnosti

2-javne-zelene-povrsine-odrzavanje-zelenih-povrsina

3-javne-zelene-povrsine-zastita

2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ:
1-odrzavanje-cistoce-kontinuitet-pruzanja-usluge

2-odrzavanje-cistoce-sakupljanje-i-transport-komunalnog-otpada

3-odrzavanje-cistoce-ciscenje-i-pranje-javnih-povrsina

4-odrzavanje-cistoce-iznosenje-kucnog-smeca-obaveze-korisnika

5-odrzavanje-cistoce-zastita

6-odrzavanje-cistoce-ciscenje-javnih-povrsina-korisnik

3. ОГЛАШАВАЊЕ:
oglasavanje-zabranjene-radnje

4. ПИЈАЦЕ:
1-pijace-upravljanje

2-pijace-obaveze-korisnika

5. РАДНО ВРЕМЕ:
1-radno-vremen-za-ugostiteljske-objekte

2-radno-vreme-za-trgovinske-objekte

6. КАНАЛИЗАЦИЈА:
1-kanalizacija-obaveze-vrsioca-komunalne-delatnosti

2-kanalizacija-septicke-jame-korisnik

3-kanalizacija-septicke-jame-za-preduzece

4-kanalizacija-obaveze-komunlanog-preduzeca

5-kanalizacija-obaveze-korisnika

7. КОМУНАЛНИ РЕД:
1-komunalni-red-spoljni-delovi-zgrade

2-komunalni-red-uredjenost-povrsina

3-komunalni-red-povrsine-oko-zgrade-i-ograde

4-komunalni-red-ostavljanje-vozila-i-stvari

5-komunalni-red-objekti-uredaji-oprema

6-komunalni-red-prodaja-robe

7-komunalni-red-uklanjanje-snega-i-leda

8. ГРОБЉА:
1-groblja-odrzavanje-groblja

2-groblja-obaveze-korisnika-grobnog-mesta

3-groblja-zabrane

9. ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА:
1-drzanje-zivotinja

2-drzanje-zivotinja-drzanje-kucnih-ljubimaca

3-drzanje-zivotinja-delatnost-zoohigijene

4-drzanje-zivotinja-izvodjenje-kucnih-ljubimaca

10. БАЛОН ХАЛЕ И УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ:
Basta-ugostiteljskog-objekta

Balon-hala