Јавне набавке и огласи

16.09.2019.

Prijava_na_konkurs

JAVNI_POZIV_-_OBNOVA_FASADA

ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_JНМВ_1.1.4

11.09.2019.

OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧ_УГОВОРУ_ЈН1.1.1.5-2019

10.09.2019.

ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_ЈН_1.3.6

KOНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА

03.09.2019.

Оглас

KOНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_ЈН_1.3.5

30.08.2019.

ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_1.3.1

KOНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА

27.08.2019.

Одлука_о_додели_уговора_Технокомерц_Крушевац

OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈН_1.1.3

20.08.2019.

Javni konkurs za nacelnika OU Cicevac

Javni konkurs za nacelnika OU Cicevac

Izjava obrazac 1

Obavestenje

07.08.2019.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-_ЈНМВ_1.1.3

05.08.2019.

Обавештење_о_обустави_поступка

02.08.2019.

ПИТАЊЕ_И_ОДГОВОР

29.07.2019.

ОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА_1.1.5

26.07.2019.

ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_JНМВ_1.1.7

25.07.2019.

OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ_1.1.9

19.07.2019.

0_Obavestenje o pokretanju nabavke – 04042019 – SK – NMV

1_Deo A – Uputstvo ponudjacima – 04042019 – SK – NMV

2_Deo A – Obrazac 1 – Obrazac ponude – 04042019 – SK – NMV

3_Deo A-Obrazac 4 – 04042019 – SK – NMV

4_Deo A-Obrazac 4a – 04042019 – SK – NMV

5_Deo A – Obrazac 3 – Sredstvo obezbedjenje za ozbiljnost ponude – 04042019 – SK – NMV

6_Deo B – Sredstvo obezbedjenja za dobro izvrs¦îenje posla – 04042019 – SK – NMV

7_Deo B – Opsti uslovi ugovora – 17012018

8_Deo B – Ugovorni sporazum – posebni uslovi – 04042019 – SK – NMV

9 Deo C – Obrazac ispunjenosti uslova – 04042019 – SK – NMV

10 Deo C – Projektni zadatak za isporuku dobara – 04042019 – SK – NMV

Aneks 1-Tehnicki zahtevi i standardi

Aneks 2 – Struktura kolicina za materijal VH – Ćićevac-KD

17.07.2019.

комисија_2019

Црква__одлука_2019

16.07.2019.

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_1.1.5_-_НАМИРНИЦЕ_ЗА_ПОТРЕБЕ_ЈЕДНОКРАТНЕ_ПОМОЋИ

ПОЗИВ_ЗА_ДОСТВЉАЊЕ_ПОНУДА_1.1.5

15.07.2019.

Konkursna_dokumentacija_gorivo

ПОЗИВ_ПОГОНСКО_ГОРИВО_1.1.5_измењен

10.07.2019.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_-_ЕЛ.ЕНЕРГИЈА

03.07.2019.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРАЈНМВ_1.2.2

01.07.2019.

Питање_и_одговор

25.06.2019.

ПОЗИВ_ЗА_ДОСТВЉАЊЕ_ПОНУДА_1.1.9

KОНКУРСНА_ДОК.ЈНМВ_1.1.9_ЕЛЕКТРИЧНА_ЕНЕРГИЈА

PLAN2019GOUPR07174977OUCICEVAC25062019-4

21.06.2019.

Javni poziv GM – IRL

20.06.2019.

Извештај_о_јавној_расправи_Нацрт_стратегије_соц_заштите

19.06.2019.

OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈН1.2.2

18.06.2019.

RACOM_92_NAJAVA_14_83_CICEVAC_TRETMAN_1

КОНКУРСНА_ДОК.ЈНМВ_1.2.2Услуге_садње_2019

ПОЗИВ-САДЊЕ-1.2.2

11.06.2019.

Конкурс_за_доделу_подстицајних_средстава_у_пољопривреди_у_2019._години_на_територији_општине_Ћићевац

10.06.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Javni_konkurs_crkve_2019

07.06.2019.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-ОДРЖАВАЊЕ_СОФТВЕРА____ЛПА_1.2.2

ОГЛАС Браљина 2019 број 2

ОГЛАС ПОЈАТЕ 2019

30.05.2019.

12694_jk_jr_cicevac

Prijava za sprovođenje javnog rada- LAPZ Ćićevac

12698_jp_sticanje_prakticnih_znanja_cicevac

Zahtev za ucesce u programu sticanje prakticnih znanja-LAPZ Ćićevac

12700_jp_sz_cicevac

Zahtev sa biznis planom za samozapošljavanje -LAPZ Ćićevac

12696_jp_strucna_praksa_cicevac

Zahtev za učešće u programu stručna praksa- LAPZ Ćićevac

12702_jp_teze_zaposljivi_cicevac

Zahtev sa biznis planom za teže zapošljive- LAPZ Ćićevac

 

29.05.2019.

Јавни_позив_Нацрт_стратегије_соц_заштите_општине_Ћићевац

Нацрт_Стратегије_развоја_социјалне_заштите_општине_Ћићевац_2019_2024

28.05.2019.

OБАВЕШТЕЊЕ_О_ПОКРЕТАЊУ_ПРЕГОВАРАЧКОГ_ПОСТУПКА_ЈН_БР._1.2.2 (1)

КОНКУРСНA_ДОКУМЕНТАЦИЈА-_ЈН_1.2.2СТУПКА_ЈН_БР._1.2.2 (1)

Mишљење

27.05.2019.

ЈАВНИ_ПОЗИВ_ИЗБЕГЛИЦЕ_-_ГРАЂЕВИНСКИ_МАТЕРИЈАЛ

OBUSTAVA_POSTUPKA_JN_2___DOK._obaveš__PUTEVI

24.05.2019.

 ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-_ЈНМВ_1.3.3

23.05.2019.

Одлука_о_финансирању_пројеката_у_области_волонтерства

Одлука_о_финансирању_пројеката_у_области_културна_догађања

22.05.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

21.05.2019.

03__Позив_за_подн.понуда_УСЛУГЕ

04_Конкурсна_документација_услуге_maj_2019

13.05.2019.

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА

KOНКУРСНА_ДОК.РАДОВИ_НА_ИЗГРАДЊИ_ПЕШАЧКИХ_СТАЗА

09.05.2019.

OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ_1.2.1

06.05.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЗА_ЈН_1.2.3_УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА

30.04.2019.

Листа_рангирања_и_вредновања_пројекaта_из_области_волонтерства

23.04.2019.

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈА ЈНМВ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ Бр.1.2.1

Листа_рангирања_и_вредновања_пројекaта_из_области_Организовање_културних_догађања

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-_ЈНМВ_1.2.1

22.04.2019.

ПИТАЊЕ

19.04.2019.

Јавно_обавештење_спортским_организацијама_за_2020._годину

18.04.2019.

Одлука_о_избору_пројеката_удружења_и_невладиних_организација_у_области_културна_догађања

Одлука_о_избору_пројеката_удружења_и_невладиних_организација_у_области_заштита_животне_средине

Одлука_о_финансирању_пројеката_у_области_заштита_животиња

Одлука_о_избору_пројеката_удружења_и_невладиних_организација_у_области_борачко-инвалидска_заштита

Одлука_о_избору_пројеката_удружења_и_невладиних_организација_у_области_волонтерство

Одлука_о_финансирању_пројеката_афирмисање_женских_права

15.04.2019.

KOНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_-_УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА_1.2.3

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_JН_1.2.3_УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА

12.04.2019.

OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈН_1.1.1_Електрична_енергија

11.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ_1.1.1

решење_медији2019 (1)

О_Д_Л_У_К_А_медији2019

Res_imenovanje_Kom_za_medije2019

Baner za ukidanje pečata

10.04.2019.

ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ_1.2.1

КОНКУРСНА_ДОК.Услуге_личног_пратиоца_1.2.1

08.04.2019.

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА__ЈНМВ1.2.1

KOНКУРСНА_ДОК.УГОСТИТЕЉСКЕ_УСЛУГЕ_1.2.1

ПИТАЊА_И_ОДГОВОРИ_ЗА_ЈНМВ_УГОСТИТЕЉСКЕ_УСЛУГЕ

ИЗМЕНА_КОНКУРСНЕ_ДОК.ЗА_УГОСТИТЕЉСКЕ_УСЛУГЕ_1.2.1

OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ

Јавни_конкурс_за_финансирање__удружења_и_невладине_организације_у_области_волонтерства

ЛИСТА РАНГИРАЊА И ВРЕДНОВАЊА ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ АФИРМИСАЊЕ ЖЕНСКИХ ПРАВА

05.04.2019.

ОГЛАС Браљина 2019

OГЛАС Грађевинско земљиште2019.г

03.04.2019.

Листа_рангирања_и_вредновања_пројеката_у_области_заштита_животиња

02.04.2019.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_ЈН_1.1.1Погонско_гориво

26.03.2019.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_ЈН_1.1.2_Погонско_гориво

21.03.2019.

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_JНМВ_1.1.1

ПОЗИВ_-_ПОГОНСКО_ГОРИВО_1.1.1

20.03.2019.

ЛИСТА РАНГИРАЊА И ВРЕДНОВАЊА ПРОЈЕКАТА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

ЛИСТА РАНГИРАЊА И ВРЕДНОВАЊА ПРОЈЕКАТА ВОЛОНТЕРСТВО

ЛИСТА РАНГИРАЊА И ВРЕДНОВАЊА ПРОЈЕКАТА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

19.03.2019.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ_БР._1.1.1.docx

18.03.2019.

ПИТАЊЕ_ЈНМВ_1.1.2_ПОГОНСКО_ГОРИВО

15.03.2019.

javni_poziv_2019

obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja

obrazac-1-1—budzet-projekta

14.03.2019.

Јавни_конкурс_за_финансирање__удружења_и_невладине_организације_у_области_културних_догађања

13.03.2019.

КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_JНМВ_1.1.2 ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ_1.1.2

12.03.2019.

Aneks_1-_Obrazac_za_pisanje_predloga_projekata

Aneks_2_-_Obrazac_budzeta_projekta

Obrazac_narativnog_budzeta_programa_-_projekta

Јавни_конкурс_за_финансирање__удружења_и_невладине_организације_у_области_афирмисање_женских_права

Пријавни_образац

11.03.2019.

Листа рангирана и вреднованје пројекта

06.03.2019.

КОНКУРСНА_ДОК.ЕЛ.ЕНЕРГИЈА_1.1.1. ПОЗИВ_ЗА_ДОСТВЉАЊЕ_ПОНУДА_1.1.1

04.03.2019.

PLAN2019GOUPR07174977OUCICEVAC04032019-2

ИЗМЕНА_ГОДИШЊЕГ_ПЛАНА_ЈАВНИХ_КОНКУРСА_ЗА_ФИНАНСИРАЊЕ_УДРУЖЕЊА_И_НВО

Јавни_конкурс_за_финансирање__удружења_и_невладине_организације_у_области_заштита_животиња

Јавни_конкурс_за_финансирање__удружења_и_невладине_организације_у_области_одрживи_развој

Пријавни_образац

Aneks_1-_Obrazac_za_pisanje_predloga_projekata

Aneks_2_-_Obrazac_budzeta_projekta

Obrazac_narativnog_budzeta_programa_-_projekta

ИЗВЕШТАЈ_О_УТРОШКУ_СРЕДСТАВА_ЗА_2018

01.03.2019.

PLAN2019GOUPR07174977POCICEVAC01032019-2

22.02.2019.

Aneks_1-_Obrazac_za_pisanje_predloga_projekata

Aneks_2_-_Obrazac_budzeta_projekta Obrazac_narativnog_budzeta_programa_-_projekta Јавни_конкурс_за_финансирање__удружења_и_невладине_организације_у_области_волонтерства

Пријавни_образац

21.02.2019.

Пријавни_образац

Јавни_конкурс_за_финансирање__удружења_и_невладине_организације_у_области_заштита_животне_средине

Јавни_конкурс_за_финансирање__удружења_и_невладине_организације_у_области_борачко-инвалидска_заштита

Obrazac_narativnog_budzeta_programa_-_projekta

Aneks_2_-_Obrazac_budzeta_projekta

Aneks_1-_Obrazac_za_pisanje_predloga_projekata

18.02.2019.

Obaveštenje_EMS

13.02.2019.

Коначна_листа

11.02.2019.

Јавни_конкурс_за_финансирање__удружења_и_невладине_организације_у_области_културних_догађања

Obrazac_narativnog_budzeta_programa_-_projekta

Пријавни_образац

Aneks_1-_Obrazac_za_pisanje_predloga_projekata

Aneks_2Obrazac_budzeta_projekta

06.02.2019.

Одлука_о_решавању_стамбених_потреба_избеглица_СЕОСКЕ_КУЋЕ

ГОДИШЊИ_ПЛАН_ЈАВНИХ_КОНКРУСА_УДРУЖЕЊА_И_НВО

31.01.2019.

Одлука_о_додели_уговора

30.01.2019

PISANE-PONUDE-2-KRUG

23.01.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТКАЗУ УГОВОРА О ЗАКУПУ

18.01.2019.

Javni_poziv_izbeglice_gm

11.01.2019.

UP_ MHE

Јав през УП МХЕ Кристина Кристина1

1_postojece stanje

0_siri prikaz lokacije

2_plan regulacije i nivelacije

KTP MHE Kristina

Misljenje za MHE Kristina 1_EPS

Resenje zavoda za zastitu prirode

Resenje zavoda za zastitu spomenika

8782-1_SRBIJA VODEOБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈН_МВ-1.3.5

03.01.2019.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-_ЈНМВ_1.3.5

27.12.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈН_1.1.7
Одлуку о измени уговора

26.12.2018.
najava_za_CEFE_trening
Poziv_za_trening_CEFE
Upitnik_Prijava

20.12.2018.
KOНКУРСНА_ДОК.РАДОВИ_НА_ИЗГРАДЊИ_ПЕШАЧКИХ_СТАЗА
Oдлука_о_измени_конкурсне_док.
Обавештење_о_продужењу_рока

19.12.2018.
ОГЛАС__ЗА_ДАВАЊЕ_У_ЗАКУП_И_НА_КОРИШЋЕЊЕ_ПОЉОПРИВРЕДНОГ_ЗЕМЉИШТА_У_ДРЖАВНОЈ_СВОЈИНИ_У__ОПШТИНИ__ЋИЋЕВАЦ

12.12.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА (2)
KOНКУРСНА_ДОК.УРЕЂЕЊЕ_ПЕШАЧИХ_СТАЗА_12-17 (1)
12.12.2018.
Одлука_о_додели_уговора
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-_ЈНМВ_1.1.7

10.12.2018.
PLAN2018GOUPR07174977OUCICEVAC10122018-4
ИЗМЕНА_ПЛАНА_ЈН_БРОЈ_5

07.12.2018.
ОгласПОСЛОВНИ ПРОСТОР број2

06.12.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈН_1.1.12

29.11.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈН_1.1.13
ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА
КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_JНМВ_1.1.7

26.11.2018.
ПРОЈЕКАТ_ПОПУЛАЦИОН_ПОЛИТИКА_(1)_РАНГ_ЛИСТА (2)
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-_ЈНМВ_1.1.12

19.11.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈН_1.1.11

16.11.2018.
tenderska_dokumentacija- gradjevinski materijal
15.11.2018.
Oбавештење_о_продужењу_рока
Измена_док.

14.11.2018.
ПИТАЊЕ_И_ОДГОВОР
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-_ЈНМВ_1.1.13

07.11.2018.
ПОЗИВ_-_ПУТНИЧКИ_АУТОМОБИЛ_1.1.12 (1)
KОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ПУТНИЧКИ_АУТОМОБИЛ_1.1.12 (1)

05.11.2018.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ_БР._1.1.11

01.11.2018.
Обавештење_о_обустави_поступка_јнмв_бр.1.1.12

31.10.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ_1.1.13
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ (7)

26.10.2018.
ОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ (3)

23.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА
ИЗМЕНА_ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОЗИВ_-_МЕДИЦИНСКА_ОПРЕМА_1.1.11 (1)
КОНКУРСНА_ДОК.МЕДИЦИНСКА_ОПРЕМА_1.1.11 (1)

22.10.2018.
ПОЗИВ_-_МЕДИЦИНСКА_ОПРЕМА_1.1.11
КОНКУРСНА_ДОК.МЕДИЦИНСКА_ОПРЕМА_1.1.11
Измена_Јавног_позива_за_доделу_бесповратних_средстава_за_суфинансирање_мера_популационе_политике

18.10.2018.
Јавни_позив_за_доделу_бесповратних_средстава_за_суфинансирање_мера_популационе_политике (1)
ИЗЈАВА-Образац-2б
ИЗЈАВА-Образац-2а
Образац_2_-_пријава_за_субвенцију_са_бизнис_планом
Пријава_за_обуку_-_физичка_лица
Пријава_за_обуку_-_правна_лица
ПРАВИЛНИК_-_ПОПУЛАЦИОНА_ПОЛИТИКА
Poziv za javnu raspravu Nacrt Statuta
Nacrt Statuta opstine Cicevac 2018

16.10.2018.
ПОЗИВ_-_ПУТНИЧКИ_АУТОМОБИЛ_1.1.12
KОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ПУТНИЧКИ_АУТОМОБИЛ_1.1.12

15.10.2018.
Обавештење_о_обустави_поступка (3)

02.10.2018.
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

27.09.2018.
позив за јавну расправу

19.09.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈН_1.3.11

14.09.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_1.3.10 (1)
KOНКУРСНА_ДОК.ОПШТИНА_ЋИЋЕВАЦ_1.3.10 (1)

12.08.2018.
PLAN2018GOUPR07174977OUCICEVAC11092018-4

11.09.2018.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-_ЈНМВ_1.3.11

10.09.2018.
Други_јавни_позив_цркве_2018
ЈАВНО_ОБАВЕШТЕЊЕ_-ДОПУНА_ГОД,ПРОГ.

28.08.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_1.3.11 (2)
KOНКУРСНА_ДОК.МЕСНА_ЗАЈЕДНИЦА_ЋИЋЕВАЦ_1.3.11 (1)

24.08.2018.
Обавештење_о_обустави_поступка (2)

20.08.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈН_1.1.2. (1)

14.08.2018.
ОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ (2)

07.08.2018.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_-_ЕЛ.ЕНЕРГИЈА (1)
30.07.2018.
Питања_и_одговори (5)
Обавештење_о_обустави_поступка (1)
KOНКУРСНА_ДОК.МЕСНА_ЗАЈЕДНИЦА_ЋИЋЕВАЦ_1.3.11
Обавештење_о_обустави_поступка (1)
23.07.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТВЉАЊЕ_ПОНУДА_1.1.2
KОНКУРСНА_ДОК.ЈНМВ_1.1.2_ЕЛЕКТРИЧНА_ЕНЕРГИЈА
19.07.2018.
ОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ (1)
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ

17.07.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈН_1.2.9
Обавештење_о_обустави_поступка
05.07.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_1.3.10
KOНКУРСНА_ДОК.ОПШТИНА_ЋИЋЕВАЦ_1.3.10

03.07.2018.
ОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ

02.07.2018.

Konkurs_za_dodelu_podsticajnih__sredstava_u_poljopr.u_2018._god._na_teritoriji_opstine_Cicevac
Konkurs_za_dodelu_podsticajnih__sredstava_u_poljopr.u_2018._god._na_teritoriji_opstine_Cicevac
JP_subvencija_za_teže_zapošljive_kategorije-_Ćićevac
JP_Javni_radovi_-Ćićevac
29.06.2018.
JAVNI-POZIV-za-dokazivanje-prava-preceg-zakupa-za-GP-2018__(1)

27.06.2018.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЗА_ЈН_1.2.9_УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА
26.06.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_1.3.11
KONKURSNA_DOK.JN_1.3.11
Obav._o_zaklj._ug.
JAVNI-POZIV-za-КОRISCENJE-BEZ-NAKNADE-za-GP-2019_(3)
JAVNI-POZIV-za-КОRISCENJE-BEZ-NAKNADE-za-GP-2019_(3)

25.06.2018.
Јавни_позив_РСП_СК

22.06.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_1.3.11
KOНКУРСНА_ДОК.МЕСНА_ЗАЈЕДНИЦА_ЋИЋЕВАЦ_1.3.11
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

20.06.2018,
PARTIJA_2_Obav._O_zaklj._ug.

15.06.2018.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЗА_ЈН_1.2.6_УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА (2)

14.06.2018.

PARTIJA_3_Obav._O_zaklj._ug.
Одлука_о_додели_уговора_Грађевински_материјал_RHP-W4-404-15-18-06_за_набавку_5_пакета_грађевинског_материјала_за_избеглице

13.06.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ПАРТИЈА_1
ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ПАРТИЈА_2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ_ПАРТИЈА_3

12.06.2018.
ПИТАЊА_И_ОДГОВОРИ_-_ЈН_1.2.9 (2)
ИЗМЕНА_КОНКУРСНЕ_ДОКУМЕНТАЦИЈЕ_БРОЈ_1_ЗА_ЈН_1.2.9 (2)
Oбавештење_о_продужењу_рока_за_достављање_понуда_ЈН-_1.2.9_Услуге_пројектовања

06.06.2018.
Odluka_o_dodeli_ugovora

04.06.2018.
PARTIJA_1Obav._O_zaklj._ug.
ПИТАЊА_И_ОДГОВОРИ (4)
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-ОДРЖАВАЊЕ_СОФТВЕРА____ЛПА_1.2.2

31.05.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ (7)

25.05.2018.
rhp_obavestenje
Odgovori_na_pitanja_od_23.05.2018. (1)

24.05.2018.
КОНКУРСНA_ДОКУМЕНТАЦИЈА-_ЈН_1.2.2
Obavestenje_o_pokretanju_pregovarackog__postupka

21.05.2018.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ_1.1.8

17.05.2018.
PLAN2018GOUPR07174977OUCICEVAC16052018-4

16.05.2018.
JN._br.2-pitanje_3_i_4

15.05.2018.
ОДГОВОР_НА_ПОСТАВЉЕНА_ПИТАЊА (1)
ИЗМЕНА_КОНКУРСНЕ_ДОКУМЕНТАЦИЈЕ_БРОЈ_1_ЗА_ЈН_БР.1.2.6 (1)

14.05.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_JН_1.2.9_УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА
KOНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА__1.2.9
PLAN2018GOUPR07174977OUCICEVAC14052018-4

09.05.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_JН_1.2.6_УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА
KOНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА__1.2.6

07.05.2018.
_Продужење_рока_за_подношење_понуда_јнмв_1.1.8

04.05.2018.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЗА_ЈН_1.2.4_УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА

03.05.2018.
Питање_ЈНМВ_1.1.8
ПИТАЊА_И_ОДГОВОРИ (2)
ИЗМЕНА_КОНКУРСНЕ_ДОКУМЕНТАЦИЈЕ_БРОЈ_1_ЗА_ЈНМВ_БР.1.1.8.

30.04.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ (6)
27.04.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТВЉАЊЕ_ПОНУДА_2-18
JN._br.2-pitanje_1_i_2

26.04.2018.
јавно_обавештење
Одлука_о_додели_уговора
25.04.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ (4)
Kонкурсна_документација_ЈН_2-18
Kонкурсна_документација_ЈН_2-18

23.04.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ (3)
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-_ЈНМВ_1.2.3 (1)
18.04.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТВЉАЊЕ_ПОНУДА_1.1.8
Koнкурсна_док.бр.1.1.8.

17.04.2018.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ (2)

16.04.2018.

Poziv_za_podnošenje_ponuda
Konkursna_dokumentacija_-_Građevinski_materijal
ИЗМЕНА_БРОЈ_1.КОНКУРСНЕ_ДОК._УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА_1.2.4
Pitanja_JNbr.1.2.4

13.04.2018.
Одлука_о_избору_пројеката_удружења_и_невладиних_организација_по_трећем_јавном_конкурсу

11.04.2018.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_ЈН_1.1.1_Погонско_гориво
ПИТАЊА_И_ОДГОВОРИ_УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА_1.2.4
Izmena_konkursne_dokumentacije
Javni_poziv-gr.mat.2018
Konkursna_materiajl_2018

10.04.2018.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ_1.2.3
КОНКУРСНА_ДОК.Услуге_личног_пратиоца_1.2.3

05.04.2018.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-_ЈНМВ_1.2.10
Питања_и_одговори_ЈН_1.2.4_УСЛУГЕ_ПРОЈЕКТОВАЊА

04.04.2018.
Питања_и_одговори_ЈНМВ_1.1.1_Погонско_гориво

29.03.2018.

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_JН_1.2.4
KOНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_1.2.4 (1)

28.03.2018.
КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_JНМВ_1.1.1
UGOVOR_JNMV_POGONSKO_GORIVO1.1.3
ПОЗИВ_-_ПОГОНСКО_ГОРИВО_1.1.1

22.03.2018.
Одлука_о_избору_пројеката_удружења_и_невладиних_организација_у_области_културна_догађања
КОНКУРСНА_ДОК.ЈНМВ_1.2.10_Услуге_чишћења
ПОЗИВ-УСЛУГА_ЧИШЋЕЊА_1.2.10

20.03.2018.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_ЈН_1.1.3_Погонско_гориво (2)

15.03.2018.
решење_медији2018
О_Д_Л_У_К_А_медији2018
Res_imenovanje_Kom_za_medije2018

14.03.2018.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ БР. 1.1.1

13.03.2018.

PLAN2018GOUPR07174977OUCICEVAC12032018-4
Питање

06.03.2018.

ПОЗИВ_-_ПОГОНСКО_ГОРИВО_1.1.3
КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_JНМВ_1.1.3

02.03.2018.

ПОЗИВ_ЗА_ДОСТВЉАЊЕ_ПОНУДА_1.1.1
КОНКУРСНА_ДОК.ЕЛ.ЕНЕРГИЈА_1.1.1.

01.03.2018.
Ugovor_crkva__појате_2018

28.02.2018.

Трећи_јавни_конкурс_за_удружења_и_невладине_организације
Prijavni_obrazac
Obrazac_narativnog_budzeta_programa_-_projekta (2)
Aneks_1-_Obrazac_za_pisanje_predloga_projekata (2)
Aneks_2_-_Obrazac_budzeta_projekta (2)

27.02.2018.
PLAN2018GOUPR07174977OUCICEVAC26022018-2

21.02.018.

Други_јавни_конкурс_за_удружења_и_невладине_организације_област_волонтерство (1)
Други_јавни_конкурс_за_удружења_и_невладине_организације_област_волонтерство (1)
Други_јавни_конкурс_за_удружења_и_невладине_организације_област_волонтерство (1)
Prijavni_obrazac (1)
Obrazac_narativnog_budzeta_programa_-_projekta (1)
Aneks_1-_Obrazac_za_pisanje_predloga_projekata (1)
Aneks_2_-_Obrazac_budzeta_projekta (1)

20.02.2018.

PlaniKvIzvestajiUputstvo

08.02.2018.
javni_poziv_2018 (4)
obrasci_2018

06.02.2018.
Javni_konkurs_crkve_2018
Javni_konkurs_crkve_2018
комисија_2018
комисија_2018

26.01.2018.

решење комисије за спорт за 2018.
О Д Л У К А тенис 2018
О Д Л У К А слога 2018
О Д Л У К А риболовци 2018
О Д Л У К А осс-а 2018
О Д Л У К А омладинац 2018
О Д Л У К А морава 2012 2018
О Д Л У К А карате 2018
О Д Л У К А кајакаши 2018
О Д Л У К А FK USCE 2018
О Д Л У К A BK 2018
O Д Л У К А Трудбеник 2018

24.01.2018.

Први_јавни_конкурс_за_удружења_и_невладине_организације_у_области_културних_догађања (1)
Први_јавни_конкурс_за_удружења_и_невладине_организације_у_области_културних_догађања (1)
Први_јавни_конкурс_за_удружења_и_невладине_организације_у_области_културних_догађања (1)
Prijavni_obrazac
Obrazac_narativnog_budzeta_programa_-_projekta
Aneks_1-_Obrazac_za_pisanje_predloga_projekata
Aneks_2_-_Obrazac_budzeta_projekta

28.12.2017.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ

26.12.2017.
Јавни позив за финансирање програма у области спорта из буџета општине Ћићевац у 2018.год..docx
Obrazac br.1 – AF Predlog godišnjih programa
Упитник за категоризацију спортских организација.docx

12.12.2017.
Оглас Ћићевац 2017. II KРУГ
Оглас Ћићевац 2017. II KРУГ

07.12.2017.

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЗА_ЈНМВ_14-17
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЗА_ЈНМВ_14-17

04.12.2017.
Konačna_lista_reda_prvenstva_SK_Ćićevac

30.11.2017.
Konačna_lista_reda_prvenstva_GM_Ćićevac

28.11.2017.

ODLUKA_GRAĐEVINSKI_MATERIJAL_1
ODLUKA_GRAĐEVINSKI_MATERIJAL_2
ODLUKA_GRAĐEVINSKI_MATERIJAL_3
ODLUKA_GRAĐEVINSKI_MATERIJAL_4
ODLUKA_SEOSKE_KUĆE_1
ODLUKA_SEOSKE_KUĆE_2
ODLUKA_SEOSKE_KUĆE_3
ODLUKA_SEOSKE_KUĆE_4
ODLUKA_SEOSKE_KUĆE_5

24.11.2017.
CANCELLATION_OF_A_SERVICE_TENDER_PROCEDURE_HOME_CARE_SERVICE
oglas_za_prodaju_nepokretnosti
oglas_za_prodaju_nepokretnosti

13.11.2017.
ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА
КОНКУРСНА_ДОК.14-17 (1)
Обавештење_о_обустави_поступка

10.11.2017.
ОГЛАС Грађевинско земљиште БРОЈ 4

09.11.2017.

b2a_contractnotice_en_Cicevac_PUK (2)
b8b_itt_en_Cicevac_PUK
b8c_contract_en_Cicevac_PUK_-_draft
b8d_annexigc_en
b8f_annexiitorglobal_en_Cicevac_PUK
b8g_annexiiiom_en_template
b8i1_annexvbudgetglobal_en_template
b8i1_annexvbudgetglobal_en_template
b8n_tenderform_en_template
b2a_contractnotice_en_Cicevac_PUK (2)
b8b_itt_en_Cicevac_PUK
b8c_contract_en_Cicevac_PUK_-_draft
b8d_annexigc_en
b8f_annexiitorglobal_en_Cicevac_PUK
b8g_annexiiiom_en_template
b8i1_annexvbudgetglobal_en_template
b8j1_annexvifif_en
b8j4_annexvilefcompany_en
b8j5_annexvilefpublic_en
b8n_tenderform_en_template

08.11.2017.
Odluka_Komisije (3)

02.11.2017.
ОДЛУКА_O__ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА_13-17
24.10.2017.
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ
Odluka_Komisije (2)

17.10.2017.
Odluka Komisije
Oglas Cicevac 2017.g

13.10.2017.
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР бр. 3

03.10.2017.
Odluka_Komisije (1)

28.09.2017.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_ЈН_13-17
Конкурсна_документација_ЈН_13-17

22.09.2017.
Обавештење_о_обустави_поступка
19.09.2017.
О_Д_Л_У_К_А_медији1
Res_imenovanje_Kom_za_medije1

18.09.2017.
Одлука_о_обустави_поступка_ЈН_10-17 (1)

05.09.2017.
JAVNI_POZIV_POLJOPRIVREDA
JAVNI_POZIV_POLJOPRIVREDA
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ
01.09.2017.
Odluka_o_dodeli_ugovora_JN_br.12-17

31.08.2017.
Урбан._прој.-_ЈАВНА_ПРЕЗЕНТАЦИЈА_текст_огласа (1)

25.08.2017.
ОДЛУКА_О_ИЗБОРУ-_ЈНМВ_11-17
Odluka_JN_11-17

23.08.2017.
Оglas_rani_javni_uvid_Pojate_Preljina

17.08.2017.
ПОЗИВ (5)
KOНКУРСНА_ДОК.УРЕЂЕЊЕ_ПЕШАЧИХ_СТАЗА_12-17 (1)
16.08.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ-_ЈН_6-17
15.08.2017.
ПОЗИВ (3)
КОНКУРСНА_ДОК.11-17 (1)

11.08.2017.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_ЈН_10-17 (1)
Конкурсна_документација_ЈН_10-17

07.08.2017.
PLAN2017GOUPR07174969OUCICEVAC04082017-4
02.08.2017.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА
01.08.2017.
javni poziv
obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja
obrazac-1-1—budzet-projekta
Poziv
tabele1
tabele2

31.07.2017.
Одлука_о_додели_уговора_ЈН_6-17

25.07.2017.
JP_Javni_radovi__Ćićevac

19.07.2017.
пети_јавни_конкурс_култура

12.07.2017.
ПОЗИВ
KOНКУРСНА ДОК.УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧИХ СТАЗА 9-17

05.07.2017.
JAVNI-POZIV-za-dokazivanje-prava-preceg-zakupa-za-GP-2018__(1)

03.07.2017.
OBAVEŠTENJE_O_ZAKLJUČENOM_UGOVORU (1)
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ_8-17

30.06.2017.
ОГЛАС Грађевинско земљиште Број2
ОгласПОСЛОВНИ ПРОСТОР број2

19.06.2017.
Позив
Konkursna_dok._JN_BR_6_-_2017
OBAVEŠTENJE_O_ZAKLJUČENOM_UGOVORU

06.06.2017.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ_7-17

Aneks_1-_Obrazac_za_pisanje_predloga_projekata

Obrazac_narativnog_budzeta_programa_-_projekta (2)

Четврти_јавни_конкурс_за_финансирање_удружења_и_невладиних_организација_у_области_заштите_животне_средине

Aneks_2_-_Obrazac_budzeta_projekta
Пријавни_образац
Трећи_јавни_конкурс_за_финансирање_удружења_и_невладиних_организација_у_области_борачко-инвалидске_заштите

31.05.2017.
ОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА (1)

26.05.2017.
ПОЗИВ_ЗА_ДОСТВЉАЊЕ_ПОНУДА_8-17
ЕЛЕКТРИЧНА_ЕНЕРГИЈА_8-17-КОНКУРСНА_ДОК.

24.05.2017.

Pitanje__3JN-6-17
Pitanje_JN_br.6-17

17.05.2017.
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_2017-gorivo

15.05.2017.
ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_717
KOНКУРСНА_ДОК.УГОСТИТЕЉСКЕ_УСЛУГЕ_7-17

08.05.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈН_4-17
ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ
OБАВЕШТЕЊЕ_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА

05.05.2017.
Црква__одлука

28.4.2017.
Poziv_28.04.2017. /a>
Poziv_za_podnosenje_ponude_28.04.2017.
Pitanje_JN_6-17
Konkursna_dok._JN_BR_6_-_2017-novo (2)

21.04.2017.
Obustava_postupka

20.04.2017.
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ОГЛАС ЋИЋЕВАЦ
ОГЛАС БРАЉИНА

18.04.2017.
Odluka_o_dodeli_ugovora-
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru
ПИТАЊА_И_ОДГОВОРИ-13.04.2017.

13.04.2017.
оглас за продају возила – 30%

12.04.2017.
Позив
Konkursna_dok._JN_BR_6_-_2017
Четврта_измена_конкурсне
ПИТАЊА_И_ОДГОВОРИ-ГП_Профиградња_Кш

05.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА

04.04.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА

Tрећа_измена_конкурсне

03.04.2017.

ОДГОВОРИ_НА_ПИТАЊА_У_ВЕЗИ_ЈН_Грађевинских_радова_на_енергетској_санацији_зграде_ОШ

31.03.2017.
Javni_poziv-pogonsko_gorivo_2017
Konkursna_dokumentacija_gorivo_(1) (1)

30.03.2017.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-ОДРЖАВАЊЕ_СОФТВЕРА____ЛПА_5-17
28.03.2017.
ОДЛУКА_О_ИЗМЕНИ_КОНКУРСНЕ_ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

27.03.2017.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_ЈН_4-17_Погонско_гориво
О_Д_Л_У_К_А_медији

24.03.2017.
Odgovori_na_pitanje_u_vezi__JN_3-17

15.03.2017.
КОНКУРСНA_ДОКУМЕНТАЦИЈА-_ЛПА
Obavestenje_o_pokretanju_pregovarackog__postupka
Мишљење_УЈН (1)

13.03.2017.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_ЈН_2-17_Погонско_гориво
10.03.2017.
ПОЗИВ_-_ПОГОНСКО_ГОРИВО
КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА

06.03.2017.

ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_ЈН_3-17
Конкурсна_документација_Грађевински_радово
PLAN 2017 GOUPR 07174969 OU CICEVAC 06032017-4
02.03.2017.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА

01.03.2017.

ПОЗИВ_-_ПОГОНСКО_ГОРИВО
КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА

27.02.2017.

Измена_првог_јавног_конкурса

24.02.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОБЈАВУ 2017.
ЗАХТЕВ_ЗА_ОСТВАРИВАЊЕ_ПРАВА_ПРВЕНСТВА_ЗАКУПА
ИНВЕСТИЦИОНО ПЛАН
Tabela_-_investitori_-_blanko
Tabela_-_investitori_-_primer

20.02.2017.
ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊАa
НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ТАБЕЛА – БУЏЕТА ПРОЈЕКТА 1/
ФИНАНСИЈСКИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА

17.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА број 7/16

Јавна набавка електричне енергије
за потребе јавне расвете

13.02.2017.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
13.02.2017.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

10.02.2017.

Први јавни конкурс за удружења и невладине организације у области културних догађања
Други јавни конкурс за финансирање удружења и невладиних организација у области волонтерства
Пријавни образац
Aneks 1- Obrazac za pisanje predloga projekata
Aneks 2 – Obrazac budzeta projekta
Obrazac narativnog budzeta programa – projekta

09.01.2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 8 (ОСАМ) СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КУЋНИХ АПАРАТА/НАМЕШТАЈА
javni-poziv-kuce

javni-poziv-str-2

javni-poxiv-str-3

javni-poziv-str-4

javni-poziv-str-5

javni-poziv-str-6

javni-poziv-str-7

javni-poziv-str-8
26.12.2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОДЕЛОМ НАЈМАЊЕ 6 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА У ОКВИРУ ПОТПРОЈЕКТА 4 РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА

javni-poziv-gradj.-materijal.pdfstr.2-j.-p.-gradj.-materijal.pdfstr-3-j-p-gradj-materstr-4-j-p-gradj-materijalstr-5-j-p-gradj-materijalstr-6-j-p-gradj-materstr-7-j-p-gradj-materijal
26.12.2016.
НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
15.12.2016.
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
12.12.2016.
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
izjava_fizicka_lica_sluzbena_vozila-2

izjava_pravna_lica_sluzbena_vozila-1

prijava_fizicka_lica_sluzbena_vozila-2

prijava_pravna-lica_sluzbena_vozila
12.12.2016.
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ
30.11.2016.
ИНТЕРНИ КОНКУРС
21.11.2016.
odluka-o-obustavi-postupka-1

obavestenje-o-obustavi-postupka-br-13-16-1
14.11.2016.
DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU- JP ĆIĆEVAC, RASPISUJE O G L A S
09.11.2016.
poziv-za-dostavljanje-ponuda-usluge-prevoza

konkursna-dok-13-16-1
01.11.2016.
odluka-13-16

obavestenje-o-obustavi-postupka-br-13-16
31.10.2016.
obavestenje-o-dodeli-ugovora-1
24.10.2016.
Odluka-o-dodeli-ugovora-jn-12-16
20.10.2016.
Javni poziv-jnmv-13-16-usluge-prevoza
konkursna-dok-13-16
12.10.2016.
poziv-za-dostavljanje-ponuda-jnmv-12-16

konkursna-dok-12-16
10.10.2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИРЛ

str-2-javnog-poziva

str-3-javnog-poziva

str-4-javnog-poziva

str-5-javnog-poziva
05.10.2016.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ-ИЗМЕНА БР.4
04.10.2016.
odluka-o-obustavi-postupka

obavestenje-o-obustavi-postupka-br-5-16-3
30.09.2016.
javni-poziv-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista
29.09.2016.
obavestenje-o-dodeli-ugovora
16.09.2016.
odluka-o-dodeli-ugovora-jn-1116
15.09.2016.
obavestenje-o-dodeli-ugovora
09.09.2016.
poziv-naknade-u-naturi-za-potrebe-soc-zastite-5-1-3
kon-dok-naknade-u-naturi-za-potrebe-soc-zastite-5-16-3
05.09.2016.
Допуна конкурсне док.Грађевински материјал за ИРЛ 11-16

Питања у вези ЈН Грађевински материјал за потребе ИРЛ 11
25.08.2016.
Одлука о додели уговора ЈН 10-16
22.08.2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ Ћићевац ЗА 2017. ГОДИНУ
15.08.2016.
Позив за подношење понуда – Грађевински материјал за ИРЛ 11-16КОНКУРСНА ДОК.11-16
Oбавештење о обустави пос.Накнаде у натури 5-16-2
04.08.2016.
Javni konkurs Javni radovi ĆI (3)Prijava za JR ĆI
03.08.2016.
ПОЗИВ-НАКНАДА У НАТУРИ ЗА ПОТРЕБЕ СОЦ.ЗАШТИТЕКОНКУРСНА ДОК.5-16-2 НАКНАДЕ У НАТУРИ
26.07.2016.
Javni poziv za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica
str.2
str.3
str.4

КОНКУРСНА ДОК БР.916
Позив21.07.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 916

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРАДруги јавни позив за финансирање спорта у 2016. години04.07.2016.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ.УГОВОРУ-НАКНАДЕ У НАТУРИОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 1Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори у вези ЈНМБObavestenje o zakljucenom ugovoru-ugostiteljske uslugekonkursna dokumentacija JNMBPoziv za donosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovoraOdluka o dodeli ugovoraObavestenje o zakljucenom ugovoruОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈАОдлука о измени Плана јавних набавки за општинску управу бр. 2 за 2016. годинуObavestenjeOZakljucenomUgovoru 201644-16- 1 .doc 4 . 4-16-1-7-16-17-16-15-16-1-3819-17391-1КОНКУРСНА ДОК.ЕЛ.ЕНЕРГИЈА 7-16

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЕЛ.ЕНЕРГИЈА 7-16ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЛПА 616КОНКУРСНА ДОК.ПОЉО.ОПРЕМА И МАШИНЕ4-16-1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 6-16-1 ПОЉО.МАШИНЕ И ОПРЕМА ПАРТИЈА 4ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОС.НАКНАДЕ У НАТУРИ 5-16Odluka_o_dodeli_ugovora-КОНКУРСНА ДОК.ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЛПА 616

Обавештење о покретању преговарачког поступкаОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 5-16 НАКНАДЕ У НАТУРИОдговор на питање-NISPitanje 1ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАК.УГОВОРУ 4-16ПАРТИЈА 2 ПЛАСТЕНИКОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 4-16 пАРТИЈА 3 АЛАТИKonkursna_dokumentacija_gorivo_(1) (6)Javni poziv-pogonsko gorivo 2016 (1)Zapis o radu OIK 06 05 12Позив 5-16

КОНКУРСНА ДОК.5-16 НАКНАДЕ У НАТУРИ ЗА ПОТРЕБЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (4)ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 4-16Одлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области волонтерства

Одлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области организовања културних догађањаОдлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области борачко-инвалидска заштита

Одлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области заштита животиња

Одлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области заштита животне срединеObavestanje o zakljucenom ugovoru 2016 Oprema za parkODLUKA dodela ugovora -nabvka opreme za parkJavne nabavke4-16-1

4-16-2Obavestenje.o.zakljucenom.ugovoru-fontanaПОЗИВ-ПОЉ.МАШИНЕ И ОПРЕМА ЈНМВ 416

КОНКУРСНА ДОК.ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА ЈНМВ 416Odluka o dodeli ugovora-fontanaPRIJAVA ŠTETE JAVNI POZIVОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (3)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 3-16Javni poziv-oprema za park

Konkursna PARK-2016Obavestanje o zakljucenom ugovoru 2016-Partija-1-Gradj.mat.

Obavestanje o zakljucenom ugovoru 2016-Partija-2.Crna bravarija.Одлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области одрживог развојаЈавни конкурс за финансирање пројеката удружења и нво у области волонтерства 2016Одговор на питања за ЈНМВ Дизел гориво 3-16Образац наративног буџета пројекта

Образац за писање предлога пројекта

Образац буџета пројекта

Пријавни образацObavestanje o zakljucenom ugovoru 2016-Partija-3-Beton..ОДЛУКА О ИЗБОРУ 2-16Obavestanje o zakljucenom ugovoru 2016-Partija-4-agregatJavni poziv 2016ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУИзмена конкурсне документације БР.2-2016О Д Л У К А медији

решење медији

Res imenovanje Kom za medijeКОНКУРСНА ДОК.-ДИЗЕЛ ГОРИВО 3-16

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- ДИЗЕЛ ГОРИВО 3-16Одлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области волонтерстваПОГОНСКО ГОРИВО 2-16 КОНКУРСНА ДОК.ПОЗИВ – ПОГОНСКО ГОРИВОKD fontana1Javni poziv-Fontana-2016ODLUKA dodela ugovora po partijama 2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 23.02.2016.
KOНКУРСНА – ПОМОЋ У КУЋИ 1-16 23.02.2016.
Пријавни_образац (2) 19.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_борачко_инвалидска_заштита 19.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_заштита_животиња 19.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_заштита_животне_средине 19.02.2016.
Образац_буџета_пројекта (3) 19.02.2016.
Образац_за_писање_предлога_пројекта (3) 19.02.2016.
Образац_наративног_буџета_пројекта (3) 19.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_борачко_инвалидска_заштита 19.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_заштита_животиња 19.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_заштита_животне_средине 19.02.2016.
Образац_буџета_пројекта (3) 19.02.2016.
Образац_за_писање_предлога_пројекта (3) 19.02.2016.
Образац_наративног_буџета_пројекта (3) 19.02.2016.
Пријавни_образац (2) 19.02.2016.
PlanZaPortal-OUCICEVAC2016-Izmena 18-2-2016 19.02.2016.
Javni_poziv-gr.mat.2016. 17.02.2016.
Konkursna_materiajl_2016 17.02.2016.
Konkursna_materiajl_2016 17.02.2016.
Образац_наративног_буџета_пројекта (2) 12.02.2016.
Образац_за_писање_предлога_пројекта (2) 12.02.2016.
Образац_буџета_пројекта (2) 12.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_организовања_културних_догађања 12.02.2016.
Образац_наративног_буџета_пројекта (2) 12.02.2016.
Образац_за_писање_предлога_пројекта (2) 12.02.2016.
Образац_буџета_пројекта (2) 12.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_организовања_културних_догађања 12.02.2016.
оглас-трајал09.02.2016
PLAN2016GOUPR07174977POCICEVAC02022016-2 09.02.2016
PlanZaPortal-OUCICEVAC2016-1 09.02.2016
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 09.02.2016
PlanZaPortal-OUCICEVAC2016-1 09.02.2016
PLAN2016GOUPR07174977POCICEVAC02022016-2 09.02.2016
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 09.02.2016
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_одрживог_развојa_2016 09.02.2016
Образац_буџета_пројекта (1) 09.02.2016
Образац_буџета_пројекта (1) 09.02.2016
Образац_за_писање_предлога_пројекта (1) 09.02.2016
Образац_за_писање_предлога_пројекта (1) 09.02.2016
Образац_наративног_буџета_пројекта (1) 09.02.2016
Образац_наративног_буџета_пројекта (1) 09.02.2016
Пријавни_образац (1) 09.02.2016
Пријавни_образац (1) 09.02.2016
Пријавни_образац 29.01.2016.
Пријавни_образац 29.01.2016.
Образац_наративног_буџета_пројекта 29.01.2016.
Образац_наративног_буџета_пројекта 29.01.2016.
Образац_за_писање_предлога_пројекта 29.01.2016.
Образац_за_писање_предлога_пројекта 29.01.2016.
Образац_буџета_пројекта 29.01.2016.
Образац_буџета_пројекта 29.01.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_волонтерства_2016 29.01.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_волонтерства_2016 29.01.2016.
Odluka o obustavi JN 21.12.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 21.12.2015.
Odgovori 14.12.2015.
Obavestenje.o.zakljucenom.ugovoru_-Elektricna_ee-1.pdf 14.12.2015.
Obavestenje.o.zakljucenom.ugovoru_asf.-Save_Kovačevića_u_Ćićevcu 09.12.2015.
ПОЉО.МАШИНЕ И ОПРЕМА 7-15-КОНКУРСНА ДОК. 07.12.2015.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 07.12.2015.
Oдлука о додели уговора
О Г Л А С ЗА ПРИКУПЛЈАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Одговор 20.11.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 20.11.2015.
ODLUKA-DODELA_UGOVORA_ULICA_S.KOVACEVICA 20.11.2015.
Obavestanje_o_zakljucenom_ugovoru_partija1-2-Novembar
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 18.11.2015.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 18.11.2015
КОНКУРСНА ДОК.ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 6-15 18.11. 18.11.2015
КОНКУРСНА ДОК.ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 6-15 18.11. 18.11.2015
Одлука_о_додели_уговора 13.11.2015
Обавештење_о_закљ.уговору–Јовановачка.река
Odluka_o_dodeli_ugovora
Dopuna_konkursne_dokumentacije_br.12-15
Javni_poziv-Direkcija,_struja
Konkursna_dokumentacija_(1) (1)
Prilog_-Tabela_1_uz_konkursnu_dokumentaciju-_energija_(1)
Javni_poziv-par.1-2-oktobar
Јавни_позив
Konkursna_materiajl_2015-2partije
Javni_poziv-Asfaltiranje_Save_Kovacevica
Јавни_позив_asf.Save_Kovačevića
Konkursna_Dokumentacija-asf.ulice.Sava_Kovačević
Јавни_позив-Јовановачка_река
Јавни_позив
KD_projekat_Jovanovacka_reka
Obavestenje.o.zakljucenom.ugovoru_asf.-presvlacenje
Обавештење_о_закљ.уговору-бехатон (1)
PRAVILNIK_O_NABAVKAMA
комисија за медије
О Д Л У К А
ОБАВЕШТЕЊЕ – КРЕДИТ
Obavestenje.o.zakljucenom.ugovoru_asf.
Питање_А.Д.Крушевац_пут_Крушевац (1)
Одговор_на_питање-КРУШЕВАЦПУТ (1)
Измена_и_допуна_конкурсне_документације
Одговор_на_питање-КРУШЕВАЦПУТ (1)
Измена_и_допуна_конкурсне_документације
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова за незпослена лица у 2015
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова за незпослена лица у 2015
Пријава за спровођење јавног рада у 2015. години
Пријава за спровођење јавног рада у 2015. години
Јавни__позив-Асфалтирање-пресвлачење (1)
Конкурсна_документација_асф-пресвлачење_улица (1)
JAVNI_POZIV-seoske_kuce_Ћићевац
Јавни позив незапослених лица за доделу субвенција за самозапошљавање у 2015. години
Јавни позив незапослених лица за доделу субвенција за самозапошљавање у 2015. години
Zahtev sa biznis planom SZ Ćićevac
Zahtev sa biznis planom SZ Ćićevac
Pitanje-dodatne_informacije
Измена_конкурсне_документације (1)
Одговор_на_питање-КРУШЕВАЦПУТ
Измена_конкурсне_документације (1)
јавни_позив_за_финансирање_у_области_спорта (1)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН -5-15 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА
Javni_poziv-Izrada_trotoara
Konkursna_Dokumentacija2015 (2)
Trotoari_predmer_blanko
Одлука о избору пројеката у области заштите животне средине
Obavestenje.o.zakljucenom.ugovoru1
ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОД.
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА јн-4-15 КРЕДИТ 29.06.
ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ јн КРЕДИТ 4-15-29.06.
Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupk-29.06.2015
Javni poziv za finansiranje medija
Javni poziv za finansiranje medija
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – 4-15 КРЕДИТ 18.06.2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДОБРАВАЊА БАНКАРСКОГ КРЕДИТА
Javni_poziv-Asfaltiranje
Konkursna_Dokumentacija2015 (1)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – 4-15 КРЕДИТ 18.06.2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДОБРАВАЊА БАНКАРСКОГ КРЕДИТА
Документација о кредитној способности наручиоца
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16.06.2015 ELEKTRI;NA ENERGIJA
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.ЕЛ.ЕНЕРГИЈА -15
КОНКУРСНА ДОК.ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА -15
Импрегнација – Ћићевац
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА-КРЕДИТ 2715
Јавни позив – Грађевински матријали
Конкурсна документација – Грађевински матријали
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАК.УГОВОРУ -РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ПОГОНСКО ГОРИВО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ДИЗЕЛ ГОРИВО
ПОЗИВ-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ П415
КОНКУРСНА ДОК.уГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ П4-15
Репрезентација П3-15 – Позив
Репрезентација П3-15-Конкурсна док.
ПОГОНСКО ГОРИВО 2-15-ПОЗИВ
ПОГОНСКО ГОРИВО 2-15 -КОНКУРСНА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПОЗИВ ЈН П215
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
КОНКУРСНА ДОК.ЈНП2-15
Одлука о измени конкурсне документације
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
КОНКУРСНА ДОК138.
Конкурсна документација – Погонско гориво

Јавна набавка – Погонско гориво

konkursna JN automobila 11-14

poziv nabavka automobila 11-14

обавештење о зак.уг.

позив

KD_TROTOARI

CICEVAC_KONACAN_2014-poljoprivreda

Позив за подношење понуде – асфалтирање улице

Конкурсна документација за асфалтирање улице

Обавештење о зак.уговора ЈН 914

POZIV ZA PODNOŠEWE PONUDA- SANACIJA UDARNIH RUPA 10-14

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – SANACIJA UDARNIH RUPA 10-14

Позив- ЈНМВ 9-14 Ревитализација пољских путева

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈНМВ 9-14 РЕВИТАЛИУЗАЦИЈА ПОЉСКИХ ПУТЕВА

Пријавни_образац (1)

Образац_наративног_буџета_пројекта (1)

Образац_за_писање_предлога_пројекта (1)

Образац_буџета_пројекта (1)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-ДРУМСКИ ПРЕВОЗ 6 -14

ДРУГИ_ЈАВНИ_КОНКУРС_ЗА_ФИНАНСИРАЊЕ_ПРОЈЕКАТА_УДРУЖЕЊА_И_НВО_ИЗ_БУЏЕТА_ОПШТИНЕ_ЋИЋЕВАЦ_У_2014._ГОДИНИ

позив_за_давање_понуда-превоз_у_Бугарску (1)

Конкурсна_док.

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА- ЛПА

усб

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ-УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА 5-14

КОНКУРСНА ДОК УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА 5-14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОР- електрична енергија1-14

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК-8-14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЈН УСЛУГЕ ПРЕВОЗА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 2-14

КОНКУРСНА ДОК.814 ОДРЖАВАЊЕ СОФТВРРА

Одлука_о_измени_одлуке_о_избору_пројеката_удружења_и_невладиних_организација

Одлука_о_избору_пројеката_удружења_и_невладиних_организација

Конкурсна док.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Обавештење о додели уговора ЈН 414

Позив за подношење понуда -Електрична ен.1-14

Конкурсна документација Електрична ен.1-14

ПОЗИВ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ ЈН 514

КОНКУРСНА ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ ЈН 514

Листа_рангирања_и_вредновања_пројеката_по_јавном_позиву_за_финансирање_пројеката_удружења_и_НВО_из_буџета_општине_Ћићевац__у_2014._години

Обавештење о закљученом уговору – Електрична енергија

Додела уговора – Електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊЕ И НВО ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ĆIĆEVAC

Конкурсна док.Кредит 2-14

Конкурсна док.Набавка машина -14

Позив Кредит 2-14

Позив-Набавка машина 4-14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАК.УГОВОРА – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА П-14

Обавештење о зак.уг.Дизел гориво

Јавни_позив_за_финансирање_пројеката_удружења_и_невладиних_организација_из_буџета_општине_Ћићевац_у_2014._години

Образац_буџета_пројекта

Пријавни_образац

Образац_за_писање_предлога_пројекта

Образац_наративног_буџета_пројекта

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПОГОНСКО ГОРИВО 314 – ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПОГОНСКО ГОРИВО 314

Измена конкурсне документације – Електрична енергија

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava-1

КОНКУРСНА ДОК138.

Обавештење о закључењу уговора -Угоститељске услуге П214

КОНКУРСНА ДОК138.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПОЗИВ

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА

Јавни позив – електрична енергија

Конкурсна документација – Електрична енергија

Прилог табела уз конкурсну документацију – Електрична енергија

Јавни поѕив – Електрична енергија – Формулар

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

позив

Конкурсна док.

Јавни позив – Погонско гориво

Конкурсна документација – Гориво

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ. СТРУЈА

Конкурсна документација

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка мале вредности :Грађевински материјал за побољшање услова становања породица интерно расељених лица Број набавке 10/2013

Обавештење о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара ЈНМВ бр. 10/2013 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ 37210, ул. Карађорђева 106, socicevac@ptt.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет: Извођење радова на ревитализацији пољских путева Број јавне набавке: 7/2013

Јавна набавка – ПОМОЋ У КУЋИ 1/13

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ИСПОД ВРЕДНОСТИ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ