Јавне набавке и огласи

21.04.2017.
Obustava_postupka

20.04.2017.
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ОГЛАС ЋИЋЕВАЦ
ОГЛАС БРАЉИНА

18.04.2017.
Odluka_o_dodeli_ugovora-
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru
ПИТАЊА_И_ОДГОВОРИ-13.04.2017.

13.04.2017.
оглас за продају возила – 30%

12.04.2017.
Позив
Konkursna_dok._JN_BR_6_-_2017
Четврта_измена_конкурсне
ПИТАЊА_И_ОДГОВОРИ-ГП_Профиградња_Кш

05.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА

04.04.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА

Tрећа_измена_конкурсне

03.04.2017.

ОДГОВОРИ_НА_ПИТАЊА_У_ВЕЗИ_ЈН_Грађевинских_радова_на_енергетској_санацији_зграде_ОШ

31.03.2017.
Javni_poziv-pogonsko_gorivo_2017
Konkursna_dokumentacija_gorivo_(1) (1)

30.03.2017.
ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА-ОДРЖАВАЊЕ_СОФТВЕРА____ЛПА_5-17
28.03.2017.
ОДЛУКА_О_ИЗМЕНИ_КОНКУРСНЕ_ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

27.03.2017.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_ЈН_4-17_Погонско_гориво
О_Д_Л_У_К_А_медији

24.03.2017.
Odgovori_na_pitanje_u_vezi__JN_3-17

15.03.2017.
КОНКУРСНA_ДОКУМЕНТАЦИЈА-_ЛПА
Obavestenje_o_pokretanju_pregovarackog__postupka
Мишљење_УЈН (1)

13.03.2017.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_ЈН_2-17_Погонско_гориво
10.03.2017.
ПОЗИВ_-_ПОГОНСКО_ГОРИВО
КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА

06.03.2017.

ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДА_ЈН_3-17
Конкурсна_документација_Грађевински_радово
PLAN 2017 GOUPR 07174969 OU CICEVAC 06032017-4
02.03.2017.

ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА

01.03.2017.

ПОЗИВ_-_ПОГОНСКО_ГОРИВО
КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА

27.02.2017.

Измена_првог_јавног_конкурса

24.02.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОБЈАВУ 2017.
ЗАХТЕВ_ЗА_ОСТВАРИВАЊЕ_ПРАВА_ПРВЕНСТВА_ЗАКУПА
ИНВЕСТИЦИОНО ПЛАН
Tabela_-_investitori_-_blanko
Tabela_-_investitori_-_primer

20.02.2017.
ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊАa
НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ТАБЕЛА – БУЏЕТА ПРОЈЕКТА 1/
ФИНАНСИЈСКИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА

17.02.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА број 7/16

Јавна набавка електричне енергије
за потребе јавне расвете

13.02.2017.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
13.02.2017.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

10.02.2017.

Први јавни конкурс за удружења и невладине организације у области културних догађања
Други јавни конкурс за финансирање удружења и невладиних организација у области волонтерства
Пријавни образац
Aneks 1- Obrazac za pisanje predloga projekata
Aneks 2 – Obrazac budzeta projekta
Obrazac narativnog budzeta programa – projekta

09.01.2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 8 (ОСАМ) СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КУЋНИХ АПАРАТА/НАМЕШТАЈА
javni-poziv-kuce

javni-poziv-str-2

javni-poxiv-str-3

javni-poziv-str-4

javni-poziv-str-5

javni-poziv-str-6

javni-poziv-str-7

javni-poziv-str-8
26.12.2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОДЕЛОМ НАЈМАЊЕ 6 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА У ОКВИРУ ПОТПРОЈЕКТА 4 РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА

javni-poziv-gradj.-materijal.pdfstr.2-j.-p.-gradj.-materijal.pdfstr-3-j-p-gradj-materstr-4-j-p-gradj-materijalstr-5-j-p-gradj-materijalstr-6-j-p-gradj-materstr-7-j-p-gradj-materijal
26.12.2016.
НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ
15.12.2016.
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
12.12.2016.
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
izjava_fizicka_lica_sluzbena_vozila-2

izjava_pravna_lica_sluzbena_vozila-1

prijava_fizicka_lica_sluzbena_vozila-2

prijava_pravna-lica_sluzbena_vozila
12.12.2016.
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ
30.11.2016.
ИНТЕРНИ КОНКУРС
21.11.2016.
odluka-o-obustavi-postupka-1

obavestenje-o-obustavi-postupka-br-13-16-1
14.11.2016.
DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU- JP ĆIĆEVAC, RASPISUJE O G L A S
09.11.2016.
poziv-za-dostavljanje-ponuda-usluge-prevoza

konkursna-dok-13-16-1
01.11.2016.
odluka-13-16

obavestenje-o-obustavi-postupka-br-13-16
31.10.2016.
obavestenje-o-dodeli-ugovora-1
24.10.2016.
Odluka-o-dodeli-ugovora-jn-12-16
20.10.2016.
Javni poziv-jnmv-13-16-usluge-prevoza
konkursna-dok-13-16
12.10.2016.
poziv-za-dostavljanje-ponuda-jnmv-12-16

konkursna-dok-12-16
10.10.2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИРЛ

str-2-javnog-poziva

str-3-javnog-poziva

str-4-javnog-poziva

str-5-javnog-poziva
05.10.2016.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ-ИЗМЕНА БР.4
04.10.2016.
odluka-o-obustavi-postupka

obavestenje-o-obustavi-postupka-br-5-16-3
30.09.2016.
javni-poziv-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista
29.09.2016.
obavestenje-o-dodeli-ugovora
16.09.2016.
odluka-o-dodeli-ugovora-jn-1116
15.09.2016.
obavestenje-o-dodeli-ugovora
09.09.2016.
poziv-naknade-u-naturi-za-potrebe-soc-zastite-5-1-3
kon-dok-naknade-u-naturi-za-potrebe-soc-zastite-5-16-3
05.09.2016.
Допуна конкурсне док.Грађевински материјал за ИРЛ 11-16

Питања у вези ЈН Грађевински материјал за потребе ИРЛ 11
25.08.2016.
Одлука о додели уговора ЈН 10-16
22.08.2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ Ћићевац ЗА 2017. ГОДИНУ
15.08.2016.
Позив за подношење понуда – Грађевински материјал за ИРЛ 11-16КОНКУРСНА ДОК.11-16
Oбавештење о обустави пос.Накнаде у натури 5-16-2
04.08.2016.
Javni konkurs Javni radovi ĆI (3)Prijava za JR ĆI
03.08.2016.
ПОЗИВ-НАКНАДА У НАТУРИ ЗА ПОТРЕБЕ СОЦ.ЗАШТИТЕКОНКУРСНА ДОК.5-16-2 НАКНАДЕ У НАТУРИ
26.07.2016.
Javni poziv za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica
str.2
str.3
str.4

КОНКУРСНА ДОК БР.916
Позив21.07.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 916

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРАДруги јавни позив за финансирање спорта у 2016. години04.07.2016.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ.УГОВОРУ-НАКНАДЕ У НАТУРИОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 1Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори у вези ЈНМБObavestenje o zakljucenom ugovoru-ugostiteljske uslugekonkursna dokumentacija JNMBPoziv za donosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovoraOdluka o dodeli ugovoraObavestenje o zakljucenom ugovoruОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈАОдлука о измени Плана јавних набавки за општинску управу бр. 2 за 2016. годинуObavestenjeOZakljucenomUgovoru 201644-16- 1 .doc 4 . 4-16-1-7-16-17-16-15-16-1-3819-17391-1КОНКУРСНА ДОК.ЕЛ.ЕНЕРГИЈА 7-16

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЕЛ.ЕНЕРГИЈА 7-16ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЛПА 616КОНКУРСНА ДОК.ПОЉО.ОПРЕМА И МАШИНЕ4-16-1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 6-16-1 ПОЉО.МАШИНЕ И ОПРЕМА ПАРТИЈА 4ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОС.НАКНАДЕ У НАТУРИ 5-16Odluka_o_dodeli_ugovora-КОНКУРСНА ДОК.ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЛПА 616

Обавештење о покретању преговарачког поступкаОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 5-16 НАКНАДЕ У НАТУРИОдговор на питање-NISPitanje 1ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАК.УГОВОРУ 4-16ПАРТИЈА 2 ПЛАСТЕНИКОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 4-16 пАРТИЈА 3 АЛАТИKonkursna_dokumentacija_gorivo_(1) (6)Javni poziv-pogonsko gorivo 2016 (1)Zapis o radu OIK 06 05 12Позив 5-16

КОНКУРСНА ДОК.5-16 НАКНАДЕ У НАТУРИ ЗА ПОТРЕБЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (4)ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 4-16Одлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области волонтерства

Одлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области организовања културних догађањаОдлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области борачко-инвалидска заштита

Одлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области заштита животиња

Одлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области заштита животне срединеObavestanje o zakljucenom ugovoru 2016 Oprema za parkODLUKA dodela ugovora -nabvka opreme za parkJavne nabavke4-16-1

4-16-2Obavestenje.o.zakljucenom.ugovoru-fontanaПОЗИВ-ПОЉ.МАШИНЕ И ОПРЕМА ЈНМВ 416

КОНКУРСНА ДОК.ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА ЈНМВ 416Odluka o dodeli ugovora-fontanaPRIJAVA ŠTETE JAVNI POZIVОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (3)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 3-16Javni poziv-oprema za park

Konkursna PARK-2016Obavestanje o zakljucenom ugovoru 2016-Partija-1-Gradj.mat.

Obavestanje o zakljucenom ugovoru 2016-Partija-2.Crna bravarija.Одлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области одрживог развојаЈавни конкурс за финансирање пројеката удружења и нво у области волонтерства 2016Одговор на питања за ЈНМВ Дизел гориво 3-16Образац наративног буџета пројекта

Образац за писање предлога пројекта

Образац буџета пројекта

Пријавни образацObavestanje o zakljucenom ugovoru 2016-Partija-3-Beton..ОДЛУКА О ИЗБОРУ 2-16Obavestanje o zakljucenom ugovoru 2016-Partija-4-agregatJavni poziv 2016ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУИзмена конкурсне документације БР.2-2016О Д Л У К А медији

решење медији

Res imenovanje Kom za medijeКОНКУРСНА ДОК.-ДИЗЕЛ ГОРИВО 3-16

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- ДИЗЕЛ ГОРИВО 3-16Одлука о избору пројеката удружења и невладиних организација у области волонтерстваПОГОНСКО ГОРИВО 2-16 КОНКУРСНА ДОК.ПОЗИВ – ПОГОНСКО ГОРИВОKD fontana1Javni poziv-Fontana-2016ODLUKA dodela ugovora po partijama 2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 23.02.2016.
KOНКУРСНА – ПОМОЋ У КУЋИ 1-16 23.02.2016.
Пријавни_образац (2) 19.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_борачко_инвалидска_заштита 19.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_заштита_животиња 19.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_заштита_животне_средине 19.02.2016.
Образац_буџета_пројекта (3) 19.02.2016.
Образац_за_писање_предлога_пројекта (3) 19.02.2016.
Образац_наративног_буџета_пројекта (3) 19.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_борачко_инвалидска_заштита 19.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_заштита_животиња 19.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_заштита_животне_средине 19.02.2016.
Образац_буџета_пројекта (3) 19.02.2016.
Образац_за_писање_предлога_пројекта (3) 19.02.2016.
Образац_наративног_буџета_пројекта (3) 19.02.2016.
Пријавни_образац (2) 19.02.2016.
PlanZaPortal-OUCICEVAC2016-Izmena 18-2-2016 19.02.2016.
Javni_poziv-gr.mat.2016. 17.02.2016.
Konkursna_materiajl_2016 17.02.2016.
Konkursna_materiajl_2016 17.02.2016.
Образац_наративног_буџета_пројекта (2) 12.02.2016.
Образац_за_писање_предлога_пројекта (2) 12.02.2016.
Образац_буџета_пројекта (2) 12.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_организовања_културних_догађања 12.02.2016.
Образац_наративног_буџета_пројекта (2) 12.02.2016.
Образац_за_писање_предлога_пројекта (2) 12.02.2016.
Образац_буџета_пројекта (2) 12.02.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_организовања_културних_догађања 12.02.2016.
оглас-трајал09.02.2016
PLAN2016GOUPR07174977POCICEVAC02022016-2 09.02.2016
PlanZaPortal-OUCICEVAC2016-1 09.02.2016
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 09.02.2016
PlanZaPortal-OUCICEVAC2016-1 09.02.2016
PLAN2016GOUPR07174977POCICEVAC02022016-2 09.02.2016
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 09.02.2016
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_одрживог_развојa_2016 09.02.2016
Образац_буџета_пројекта (1) 09.02.2016
Образац_буџета_пројекта (1) 09.02.2016
Образац_за_писање_предлога_пројекта (1) 09.02.2016
Образац_за_писање_предлога_пројекта (1) 09.02.2016
Образац_наративног_буџета_пројекта (1) 09.02.2016
Образац_наративног_буџета_пројекта (1) 09.02.2016
Пријавни_образац (1) 09.02.2016
Пријавни_образац (1) 09.02.2016
Пријавни_образац 29.01.2016.
Пријавни_образац 29.01.2016.
Образац_наративног_буџета_пројекта 29.01.2016.
Образац_наративног_буџета_пројекта 29.01.2016.
Образац_за_писање_предлога_пројекта 29.01.2016.
Образац_за_писање_предлога_пројекта 29.01.2016.
Образац_буџета_пројекта 29.01.2016.
Образац_буџета_пројекта 29.01.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_волонтерства_2016 29.01.2016.
Јавни_конкурс_за_финансирање_пројеката_удружења_и_нво_у_области_волонтерства_2016 29.01.2016.
Odluka o obustavi JN 21.12.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 21.12.2015.
Odgovori 14.12.2015.
Obavestenje.o.zakljucenom.ugovoru_-Elektricna_ee-1.pdf 14.12.2015.
Obavestenje.o.zakljucenom.ugovoru_asf.-Save_Kovačevića_u_Ćićevcu 09.12.2015.
ПОЉО.МАШИНЕ И ОПРЕМА 7-15-КОНКУРСНА ДОК. 07.12.2015.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 07.12.2015.
Oдлука о додели уговора
О Г Л А С ЗА ПРИКУПЛЈАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Одговор 20.11.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 20.11.2015.
ODLUKA-DODELA_UGOVORA_ULICA_S.KOVACEVICA 20.11.2015.
Obavestanje_o_zakljucenom_ugovoru_partija1-2-Novembar
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 18.11.2015.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 18.11.2015
КОНКУРСНА ДОК.ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 6-15 18.11. 18.11.2015
КОНКУРСНА ДОК.ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 6-15 18.11. 18.11.2015
Одлука_о_додели_уговора 13.11.2015
Обавештење_о_закљ.уговору–Јовановачка.река
Odluka_o_dodeli_ugovora
Dopuna_konkursne_dokumentacije_br.12-15
Javni_poziv-Direkcija,_struja
Konkursna_dokumentacija_(1) (1)
Prilog_-Tabela_1_uz_konkursnu_dokumentaciju-_energija_(1)
Javni_poziv-par.1-2-oktobar
Јавни_позив
Konkursna_materiajl_2015-2partije
Javni_poziv-Asfaltiranje_Save_Kovacevica
Јавни_позив_asf.Save_Kovačevića
Konkursna_Dokumentacija-asf.ulice.Sava_Kovačević
Јавни_позив-Јовановачка_река
Јавни_позив
KD_projekat_Jovanovacka_reka
Obavestenje.o.zakljucenom.ugovoru_asf.-presvlacenje
Обавештење_о_закљ.уговору-бехатон (1)
PRAVILNIK_O_NABAVKAMA
комисија за медије
О Д Л У К А
ОБАВЕШТЕЊЕ – КРЕДИТ
Obavestenje.o.zakljucenom.ugovoru_asf.
Питање_А.Д.Крушевац_пут_Крушевац (1)
Одговор_на_питање-КРУШЕВАЦПУТ (1)
Измена_и_допуна_конкурсне_документације
Одговор_на_питање-КРУШЕВАЦПУТ (1)
Измена_и_допуна_конкурсне_документације
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова за незпослена лица у 2015
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова за незпослена лица у 2015
Пријава за спровођење јавног рада у 2015. години
Пријава за спровођење јавног рада у 2015. години
Јавни__позив-Асфалтирање-пресвлачење (1)
Конкурсна_документација_асф-пресвлачење_улица (1)
JAVNI_POZIV-seoske_kuce_Ћићевац
Јавни позив незапослених лица за доделу субвенција за самозапошљавање у 2015. години
Јавни позив незапослених лица за доделу субвенција за самозапошљавање у 2015. години
Zahtev sa biznis planom SZ Ćićevac
Zahtev sa biznis planom SZ Ćićevac
Pitanje-dodatne_informacije
Измена_конкурсне_документације (1)
Одговор_на_питање-КРУШЕВАЦПУТ
Измена_конкурсне_документације (1)
јавни_позив_за_финансирање_у_области_спорта (1)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН -5-15 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА
Javni_poziv-Izrada_trotoara
Konkursna_Dokumentacija2015 (2)
Trotoari_predmer_blanko
Одлука о избору пројеката у области заштите животне средине
Obavestenje.o.zakljucenom.ugovoru1
ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЗА 2014. ГОД.
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА јн-4-15 КРЕДИТ 29.06.
ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ јн КРЕДИТ 4-15-29.06.
Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupk-29.06.2015
Javni poziv za finansiranje medija
Javni poziv za finansiranje medija
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – 4-15 КРЕДИТ 18.06.2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДОБРАВАЊА БАНКАРСКОГ КРЕДИТА
Javni_poziv-Asfaltiranje
Konkursna_Dokumentacija2015 (1)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – 4-15 КРЕДИТ 18.06.2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДОБРАВАЊА БАНКАРСКОГ КРЕДИТА
Документација о кредитној способности наручиоца
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16.06.2015 ELEKTRI;NA ENERGIJA
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.ЕЛ.ЕНЕРГИЈА -15
КОНКУРСНА ДОК.ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА -15
Импрегнација – Ћићевац
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА-КРЕДИТ 2715
Јавни позив – Грађевински матријали
Конкурсна документација – Грађевински матријали
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАК.УГОВОРУ -РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ПОГОНСКО ГОРИВО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ДИЗЕЛ ГОРИВО
ПОЗИВ-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ П415
КОНКУРСНА ДОК.уГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ П4-15
Репрезентација П3-15 – Позив
Репрезентација П3-15-Конкурсна док.
ПОГОНСКО ГОРИВО 2-15-ПОЗИВ
ПОГОНСКО ГОРИВО 2-15 -КОНКУРСНА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПОЗИВ ЈН П215
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
КОНКУРСНА ДОК.ЈНП2-15
Одлука о измени конкурсне документације
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
КОНКУРСНА ДОК138.
Конкурсна документација – Погонско гориво

Јавна набавка – Погонско гориво

konkursna JN automobila 11-14

poziv nabavka automobila 11-14

обавештење о зак.уг.

позив

KD_TROTOARI

CICEVAC_KONACAN_2014-poljoprivreda

Позив за подношење понуде – асфалтирање улице

Конкурсна документација за асфалтирање улице

Обавештење о зак.уговора ЈН 914

POZIV ZA PODNOŠEWE PONUDA- SANACIJA UDARNIH RUPA 10-14

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – SANACIJA UDARNIH RUPA 10-14

Позив- ЈНМВ 9-14 Ревитализација пољских путева

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈНМВ 9-14 РЕВИТАЛИУЗАЦИЈА ПОЉСКИХ ПУТЕВА

Пријавни_образац (1)

Образац_наративног_буџета_пројекта (1)

Образац_за_писање_предлога_пројекта (1)

Образац_буџета_пројекта (1)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-ДРУМСКИ ПРЕВОЗ 6 -14

ДРУГИ_ЈАВНИ_КОНКУРС_ЗА_ФИНАНСИРАЊЕ_ПРОЈЕКАТА_УДРУЖЕЊА_И_НВО_ИЗ_БУЏЕТА_ОПШТИНЕ_ЋИЋЕВАЦ_У_2014._ГОДИНИ

позив_за_давање_понуда-превоз_у_Бугарску (1)

Конкурсна_док.

ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА- ЛПА

усб

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ-УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА 5-14

КОНКУРСНА ДОК УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА 5-14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОР- електрична енергија1-14

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК-8-14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЈН УСЛУГЕ ПРЕВОЗА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 2-14

КОНКУРСНА ДОК.814 ОДРЖАВАЊЕ СОФТВРРА

Одлука_о_измени_одлуке_о_избору_пројеката_удружења_и_невладиних_организација

Одлука_о_избору_пројеката_удружења_и_невладиних_организација

Конкурсна док.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Обавештење о додели уговора ЈН 414

Позив за подношење понуда -Електрична ен.1-14

Конкурсна документација Електрична ен.1-14

ПОЗИВ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ ЈН 514

КОНКУРСНА ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ ЈН 514

Листа_рангирања_и_вредновања_пројеката_по_јавном_позиву_за_финансирање_пројеката_удружења_и_НВО_из_буџета_општине_Ћићевац__у_2014._години

Обавештење о закљученом уговору – Електрична енергија

Додела уговора – Електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊЕ И НВО ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ĆIĆEVAC

Конкурсна док.Кредит 2-14

Конкурсна док.Набавка машина -14

Позив Кредит 2-14

Позив-Набавка машина 4-14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАК.УГОВОРА – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА П-14

Обавештење о зак.уг.Дизел гориво

Јавни_позив_за_финансирање_пројеката_удружења_и_невладиних_организација_из_буџета_општине_Ћићевац_у_2014._години

Образац_буџета_пројекта

Пријавни_образац

Образац_за_писање_предлога_пројекта

Образац_наративног_буџета_пројекта

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПОГОНСКО ГОРИВО 314 – ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПОГОНСКО ГОРИВО 314

Измена конкурсне документације – Електрична енергија

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava-1

КОНКУРСНА ДОК138.

Обавештење о закључењу уговора -Угоститељске услуге П214

КОНКУРСНА ДОК138.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПОЗИВ

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА

Јавни позив – електрична енергија

Конкурсна документација – Електрична енергија

Прилог табела уз конкурсну документацију – Електрична енергија

Јавни поѕив – Електрична енергија – Формулар

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

позив

Конкурсна док.

Јавни позив – Погонско гориво

Конкурсна документација – Гориво

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ. СТРУЈА

Конкурсна документација

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка мале вредности :Грађевински материјал за побољшање услова становања породица интерно расељених лица Број набавке 10/2013

Обавештење о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара ЈНМВ бр. 10/2013 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ 37210, ул. Карађорђева 106, socicevac@ptt.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет: Извођење радова на ревитализацији пољских путева Број јавне набавке: 7/2013

Јавна набавка – ПОМОЋ У КУЋИ 1/13

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ИСПОД ВРЕДНОСТИ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ