Грађевинске дозволе

Грађевинске дозволе

 

списак издатих решења о озакоњењу
Општина Ћићевац Улица Слободе 26.11.2015.
Општина Ћићевац Улица Марка Краљевића 26.11.2015.
Општина Ћићевац улица Иве Андрића 26.11.2015.
Општина Ћићевац ул.8 март 26.11.2015.
Општина Ћићевац бочни прилази улици Др.Илије нагулића у Сталаћу 26.11.2015.
Rade Timotijevic iz Kasevara dozvola za silose 26.11.2015.