Грађевинска инспекција

18.05.2018.
рушење.дотрајалих.обј.

02.03.2018.

план_рада_за_2018.
план_рада_за_2018.

27.10.2016.
ПЛАН РАДА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
plan-rada-za-2017
24.10.2016.
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ службе грађевинске инспекције:

01-kontrolna-lista-1-ispravka02-kontrolna-lista-2-clan-145-ispravka-103-kontrolna-lista-3-temelji-ispravka-104-kontrolna-lista-4-konstrukcije-ispravka-105-kontrolna-lista-5-upotrebna-dozvola-ispravka