Грађевинска инспекција

21.01.2019.

план_рада_за_2019.

план_рада_2019

27.06.2018.

01_Kонтролна_листа__1-_Надзор_по_издатој_грађевинској_дозволи (1)
02-Контролна_листа_2_-Надзор_по_чл.145
03_Контролна_листа_3_-Надзор_по_изграђеним_темељима
04_Контролна_листа_4-Надзор_по_завршетку_конструкције
05_Контролна_листа_5_-_Употребна_дозвола

18.05.2018.
рушење.дотрајалих.обј.

02.03.2018.

план_рада_за_2018.
план_рада_за_2018.

27.10.2016.
ПЛАН РАДА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
plan-rada-za-2017
24.10.2016.
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ службе грађевинске инспекције:

01-kontrolna-lista-1-ispravka02-kontrolna-lista-2-clan-145-ispravka-103-kontrolna-lista-3-temelji-ispravka-104-kontrolna-lista-4-konstrukcije-ispravka-105-kontrolna-lista-5-upotrebna-dozvola-ispravka