Еколошка инспекција

30.07.2018.
важећи_план_екологија

05.02.2018.

извештај_за_екологију_2017
извештај_за_екологију_2017
08.01.2018.

LEAP_FINALNA_VERZIJA
LEAP_FINALNA_VERZIJA
ПЛАН_РАДА_ЕКОЛОШКЕ_ИНСПЕКЦИЈЕ_ЗА_2018 (1)
ПЛАН_РАДА_ЕКОЛОШКЕ_ИНСПЕКЦИЈЕ_ЗА_2018 (1)
План_редовне_контроле_за_2018._год.
План_редовне_контроле_за_2018._год.

09.02.2017.

ПЛАН РЕДОВНЕ КОНТРОЛЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

30.01.2017.
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
28.10.2016.
ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
plan-rada-ekoloske-inspekcije-za-2017

28.10.2016.
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ СЛУЖБЕ ЕКОЛОШКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ:
kontrolna-lista-o-proceni-uticaja

kontrolna-lista-integrisna-dozvola

kontrolna-lista-za-zastitu-vazduha-kod-postrojenja-sa-sagorevanjem

kontrolna-lista-otpadna-ulja

kontorlne-liste-druge-otpadne-vode

kontrolna-lista-tehnoloske-otpadne-vode

kontrolna-lista-komunalne-otpadne-vode

kontrolna-lista-buka

kontrolna-lista-zastita-zivotne-sredine

kontrolna-lista-za-dokumentaciju