ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

09.04.2019.

ПОСЛОВНИК o раду Комисије за избор чланова за праћење примене ЛАП-а

записник ЛАП 3 седница

ЈАВНИ КОНКУРС

29.03.2019.

Јавни конкурс за избор чланова Радног тела

записник 1. седнице ЛАП

04.03.2019.

REŠENJE_O_RAZREŠENJU_ČLANA_ŽALBENE_KOMISIJE

REŠENJE_O_IMENOVANJU_ČLANA_ŽALBENE_KOMISIJE

25.02.2019.

RESENJE-_FINANSIRANJE_GODISNJIH_PROGRAMA_SPORTSKIH_KLUBOVA_(1)

05.12.2018.

Р Е Ш Е Њ Е о додели бесповратних средстава за суфинансирање

Р Е Ш Е Њ Е o утврђивању коначне ранг листе

01.12.2016.
Rešenje-Žalbena komisija