Чишћење депонија

Јавно комунално-стамбено предузеће ,,Развитак,, предходних дана је санирало депонију у непосредној близини пута Ћићевац-Варварин. На пословима санације ангажована је екипа овог предузећа, а на терену се користи и сва расположива механизација. Смеће са прилазног пута је уклоњено и депоновано у јаме које су ископане за ту намену.

На овај начин депонија је постала употребљива,а одлагање смећа је сада олакшано и може се извршити на адекватан начин. Радове на санацији финансирала је општина Ћићевац.

На сличан начин, периодично се чисти и депонија у близини пута Појате/Брачин, коју заједнички користе општине Ћићевац и Ражањ.
Процењује се да на територији општине постоји око 1000 домаћинстава која су до пре пар година сама бринулиа о свом отпаду, а које је и највећи узрок стварања дивљих депонија. Од 2010. године сва домаћинства на територији општине су у обавези да испред својих дворишта имају адекватне посуде за одлагање смећа које радници Развитка, према утврђеном распореду, празне једном недељно.