БУЏЕТ 2017

30.01.2017.
ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА СА ЦИЉЕВИМА И ВРЕДНОСТИМА
Pregled-programa-i-programskih-aktivnosti.str.1
str.2
str.3
str.4
str.5
str.6

30.11.2016.
ПРЕДЛОЗИ

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ЗА УЧЕШЋЕ У КРЕИРАЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ