ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се родитељи деце рођене у периоду од 1. марта 2009. године до 1. марта 2010. године да је почео упис будућих првака за школску 2016/2017. годину.

Упис ће се вршити сваког радног дана код педагога и психолога школе у времену од 9 до 14 сати. Приликом уписа детета заказује се тестирање које ће се обавити у периоду од 5. априла до 30. јуна 2016. односно 31. августа 2016. године.
За упис је потребно прибавити:
– извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверену фотокопију);
– пријаву боравка становања;
– доказ да је дете здраво и способно за похађање школе (лекарско уверење);
– потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм (која се добија од предшколске установе коју је дете похађало).

Свим будућим првацима желимо срећан почетак и пуно успеха!

ОШ ,,Доситеј Обрадовић,, Ћићевац